Skoleombygning tre uger forsinket

Leveringsproblemer hos underleverandører grundet byggeboom og sygdom i håndværkergruppe årsag

NØRAGER:Ombygningen af to fløje på Sortebakkeskolen bliver ikke som oprindeligt planlagt færdige her i begyndelsen af december. - Hele ombygningen er blevet tre uger forsinket, og årsagen er problemer hos nogle underleverandører grundet det igangværende byggeboom generelt. På samme tid har der været sygdom i en af de involverede håndværkergrupper, forklarer souschef Susanne Østergaard, en af Sortebakkeskolens repræsentanter i byggeudvalget. Med forsinkelsen forventer hun, at ombygningen af de to fløje kan være afsluttet og helt klar inden jul, så de nye lokaler kan tages i brug efter nytår. - Specielt i ledelsen glæder vi os meget til de nye rammer, da vi i øjeblikket er fire personer om at dele et enkelt kontorlokale, bemærker Susanne Østergaard. Holder budgettet. Ombygningen af den gamle administrationsfløj og den store gymnastiksal blev indledt sidst i juni. Der har ifølge souschefen hidtil ikke været ubehagelige overraskelser under ombygningen. I stedet er der undervejs sket små justeringer af den endelige udformning. - Det er forbedringsmuligheder i forhold til det oprindelige projekt, som vi undervejs er blevet opmærksomme på og har drøftet og vedtaget på møder i byggeudvalget, forklarer Susanne Østergaard. På nuværende tidspunkt forventer udvalget, at de samlede udgiftet inklusiv teknikerhonorar kan holde sig inden for det budgetterede beløb på fem mio kroenr. Dertil kommer udgifter til et ventillationsanlæg, der ikke var medregnet i det oprindelige ombygningsprojekt. Ingeniørfirmaet Kerstens & Westphal i Randers har i lighed med tidligere om- og tilbygningsprojekter på Sortebakkeskolen tilsynet med den igangværende ombygning af de to fløje. Et arbejde der opdelt i syv forskellige fagentrepriser har været udbudt i offentlig licitation.