Skolevæsen

Skoleområdet skal tilføres flere midler

Leo Kristensen fra Moseby bad i lørdagsavisen om bud på fremtidens skolestruktur i kommunen.

Jeg synes ligesom du, Leo Kristensen, at vores børn skal have en god og tryg skolestart. For eksempel ved at der er to lærere i de små klasser - i hvert fald i dansk og matematik. Som det er nu kan der sidde 28 små børn i en børnehaveklasse eller første klasse med én lærer! Det duer ikke! I den seneste periode har 16- 17 skoleledere forladt deres stilling (Der er 21 folkeskoler i kommunen). Det er ikke tegn på gode vilkår i vore skoler! Mange steder er der ikke råd til vikardækning - det må de øvrige lærere klare. Der er skåret på lejrskoler og ekskursioner. Og materialekontoen har været helt i bund. Og sidst men ikke mindst er der skåret ned på hjælpen til de svageste elever, som nu bare må "hænge på i klassen" på bedste beskub. Det kalder man "rummelighed" eller "inklusion", men det er synd for børnene; både det barn med ekstra hjælp behov, og de øvrige børn som oplever forøget uro i klassen. Altså, der skal tilføres skoleområdet flere midler. Men sådan som jeg ser det, må midlerne desværre komme fra skolerne selv - ved at lukke enkelte skoler. Beslutningen om hvilke skoler det skal være, skal ikke ske ud fra det siddende flertals "konsulent-katalog" (som har kostet over ½ million kroner). Men ud fra en vurdering af antal elever i skolens optageområde og skolens geografiske placering. Og der skal ikke kun være helt store skoler i kommunen. Vi har også behov for mellemstore skoler. Til sidst vil jeg tilslutte mig din undren over de 11millioner som det angiveligt vil koste at fremtidssikre Moseby skole. Men sådan som jeg har forstået det, så handler det om hvad konsulentfirmaet mener der skal til, - og det er jo ikke sikkert at skolen, dvs. ledelse og lærere, børn og forældre, deler den opfattelse. Jeg mener, at man kan nå samme mål i vidt forskellige rammer. Og dermed lade den enkelte skole med sin særegne kultur, bestemme/ønske hvad der skal til for at man kan opfylde målet med kommunens skolepolitik. Af Ulla Schønberg, Formand og kandidat for SF Jammerbugt, Møllevejen 53, Fjerritslev ullasch@mail.dk