Skoleparate børn fra samme børnehave deles fra den 1. april

Tidlig SFO-start 1. april gælder kun for børnehavebørn i 12 skoledistrikter - heraf to i Thisted by.

Limfjordsbørnehaven i Thisted er en af de daginstitutioner, der skal afgive en stor gruppe børn til pasning i skolefritidsordning 1. april. Faktisk omkring halvdelen af de børn, der skal i skole næste år. Foto: Peter Mørk

Limfjordsbørnehaven i Thisted er en af de daginstitutioner, der skal afgive en stor gruppe børn til pasning i skolefritidsordning 1. april. Faktisk omkring halvdelen af de børn, der skal i skole næste år. Foto: Peter Mørk

Nogle af børnehaverne i Thisted skal sige farvel til halvdelen af de skoleparate børn allerede 1. april - og afgiver dermed børn i to tempi. Andre børnehaver sender alle børnene i skole og sfo pr. 1. august. En rundspørge til samtlige daginstitutioner i Thisted by viser et meget broget billede af konsekvenserne af den beslutning, der efter alt at dømme bliver taget i Thisted Byråds børne-, familie- og kulturudvalg i eftermiddag. Nemlig en beslutning om at overflytte de ældste børnehavebørn til pasning i skolefritidsordninger allerede 1. april. Pasningstilbuddet til skolestartere oprettes nemlig kun i nogle af skoledistrikterne i Thisted Kommune. I Thisted By gælder det for eksempel kun på Østre Skole og Tilsted Skole. I Limfjordsbørnehaven er der 22 børn, der er parat til at komme i skole næste år. Heraf skal omkring halvdelen sige farvel til kammeraterne i den ældste gruppe allerede 1. april, da de skal i Tilsted Skole. Resten venter til august, hvor de enten skal på Tingstrup Skole eller i friskole. - Det kommer til at give noget uro i forhold til de skoleforberende aktiviteter og afslutning i børnehaven. Men vi har ikke været inde og planlægge endeligt endnu, fordi jeg ville vide nøjagtigt, hvad vi står med, siger lederen af Limfjordsbørnehaven, Pia Christensen. Dr. Louises Børnehave skal afgive seks børn til Østre og Tilsted skoler pr. 1. april, mens ni børn bliver tilbage. Leder Pouline Lynggaard siger: - Det kommer til at betyde noget i forhold til den struktur, vi har kørt indtil nu. Vi kommer for eksempel ikke på indianertur med de store - det er for tidligt i februar at overnatte i det fri. Pouline Lynggaard forventer og håber, at ideen om tidlig sfo-start bliver udbredt til alle skoler i nær fremtid. Hun peger dog på nogle udfordringer i forhold til personalegruppen, der skal integrere en gruppe nye treårige allerede i april. - Vi er nok nødt til at flytte flere af vore ressourcer over til forårsmånederne, siger hun. Kronborg Børnehave har i forvejen løbende indtag over året, så i den forstand vil det ikke ændre så meget, at 12 børn - halvdelen af de skoleparate børn næste år - går ud af børnehaven allerede 1. april. - Vi fortvivler ikke. Vi skal bare have delt vores storegruppe, og vi har skoleforberedende aktiviteter for dem hele året. Så det er ikke verdens undergang med den her beslutning, siger leder Susanne Mortensen. Også i Espersens Børnehus er der en positiv indstilling overfor nyskabelsen. Hos både forældre og personale. Det oplyser leder Gunhild Nielsen. I år er storegruppen lille. Fire skal på Østre Skole til april, og seks bliver tilbage. Fra skovbørnehaven Skovlys storegruppe er der kun én ud af 12, der går ud til april, nemlig til Tilsted Skole. Børnehaven Rolighed og Brombærhaven er derimod slet ikke berørte af den politiske beslutning, der reelt blev taget i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret. Fra disse to institutioner går samtlige børn til henholdsvis Rolighedsskolen og Tingstrup Skole. Og disse to skoler er ikke med i ordningen om tidlig sfo-start for kommende skolebørn.

Forsiden