Skolelukninger

Skolepolemikken

SKOLELUKNING:Nu er høringsfasen for skolestrukturen i Frederikshavn Kommune udrunden og hvad så? Det hele startede vel med, at kommunekassen reverenter talt manglede 18 millioner kroner. Til hvad og hvorfor? Tilsyneladende uden tanker for konsekvenser falder man over skolerne. - Vi kan spare syv skoler væk! Lad os lige analysere konsekvenserne for et par af dem. Hvis for eksempel Jerup skole skal lukkes, skal skolebygningerne så sløjfes og arealerne bebygges med boliger for børnerige familier, eller skal bygningerne sælges til en virksomhed, som beskæftiger forsørgere med børn? Skal eleverne så møde på skoletomten i et læskur og derfra med mange busser på forskellige tidspunkter transporteres frem og tilbage til en anden skole, som skal udvides eller specialiseres til de nye elever? Hvad vil dette koste i anlæg og drift? Skal lærerne flytte arbejdsplads? Hvad vil dette medføre, hvis den ene part i ægteskabet har arbejde på stedet? Vil byen kulturliv sygne hen, brugsen og bageren gå fallit? Vil husene i byen falde i pris? Har sådanne tanker overhovedet strejfet byrådsmedlemmerne eller deres rådgivere? De samme forhold gør sig gældende for Volstrup og Ørnevejens skoler. Hvad skal disse prægtige bygninger bruges til? Om byrådsmedlemmerne og deres rådgivere er der kun at sige: Det er ingen skam at blive klogere, at forberede planlægningen bedre og skifte mening, de kan vel næppe andet. En aktiv debattør, Kjeld Gydum, er skuffet over, at jeg hopper på den vogn med bevarelse af skolerne. Han nævner flere kommunale dispositioner, som han er modstander af. Der er også flere, jeg ikke sympatiserer med. Men det tjener intet formål kun at kritisere. Skal en kritik give bid, må der foreslås en anden løsning på byrådets problemer. (Fortsættelse følger).