Skolepolitik op i byrådet

Socialdemokraterne løfter skolepolitikken ud af B&U og op i byrådet.

Anders Broholm (V): - Taksameterprincippet vil betyde død over de små skoler i oplandet. Arkivfoto

Anders Broholm (V): - Taksameterprincippet vil betyde død over de små skoler i oplandet. Arkivfoto

Debatten om kommunens skolestruktur har længe været en varm kartoffel, og det fortsætter åbenbart. Mandag var der lagt op til en afklaring på den langstrakte debat, men partierne kunne ikke finde fælles fodslag, hverken om en ny midtbyskole i Frederikshavn eller om omfanget af de ændringer kommunens skolestruktur skal gennemgå, og Socialdemokraterne begærer nu sagen i byrådet. Alle var enige i SF's forslag om at lægge otte skoler sammen to og to med fælles ledelse, men her ophørte enigheden så. Socialdemokraterne vil tage skridtet fuldt ud og også sammenlæge Elling, Jerup og Strandby skoler i ét distrikt, Gærum og Ravnshøj Skole i ét distrikt samt Torslev, Hørby-Dybvad Skoler i ét distrikt. En beslutning om sammenlægning af de to skoler i Sæby skal efter Socialdemokraternes opfattelse først træffes efter næste valg. Desuden ønsker S, at pengene fremover fordeles efter taksameterprincip, således at pengene følger den enkelte elev og ikke den enkelte klasse. Endelig ønsker Socialdemokraterne en beslutning om 10. klassecenter og specialcenter her og nu. Uenige om finansieringen Mens Socialdemokraterne vil bygge en ny skole i Frederikshavn midtby, vil Venstre og SF have analyseret finansieringen og have garanti for, at økonomien hænger sammen. - Låneadgang og deponeringsfritagelse er betinget af, at skolen bygges som et OPP-projekt, offentligt-privat-partnerskab, men vi ved ikke, hvad skolen vil koste, og vi ved ikke, om de to gamle skoler kan sælges. Først når det er afklaret, ved vi om det er en bæredygtig løsning, siger Anders Broholm (V) og Paul Rode Andersen (SF). Borgmester Lars Møller vil nu indkalde alle partilederne til et skolemøde. Taksameterprincippet afviser Venstre og SF blankt: - Det vil betyde, at vi kvæler de små skoler i kommunens opland. Det ønsker vi ikke, siger SF og Venstre. Skoler og institutioner De otte skoler der lægges sammen to og to er: Abildgårdskolen og Fladstrand Skole, Munkebakkeskolen og Ørnevejens Skole, Bangsbostrand Skole og Hånbækskolen samt Hedeboskolen og Ankermedet Skole. B&U-udvalget vedtog også oplægget til ny institutionsstruktur.