Skolelukninger

Skoleprojekt for stor en mundfuld

Udvidelse og ombygning af Simested Skole budgetteret til 18 mio. kr.

AALESTRUP:Udvidelse og ombygning af Simested Skole til 18 mio. kr. Det var for stor en mundfuld for medlemmerne af Aalestrup Byråds børne- og kulturudvalg. Og var det faktisk på to måder. Dels er beløbet udenfor de økonomiske muligheder - dels var de økonomiske beregninger udvalget så sent i hænde, at de i sig selv også var for stor en mundfuld til, at medlemmerne på stedet kunne tage stilling til, hvad der nu skal ske i sagen om ny skolestruktur i Aalestrup Kommune. - Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg er stærkt utilfreds med fremgangsmåden i denne sag. Dels fik vi først beregningerne umiddelbart før vores udvalgsmøde, så vi ikke havde tid til at sættes os ind i det, dels er det heller ikke rimeligt, at fagudvalget i denne sag - altså børne- og kulturudvalget - overhovedet ikke har været involveret i spørgsmålet om disse beregninger, der er foretaget af et arkitektfirma i Viborg, siger udvalgsformand Per Bisgaard (V). Han tilføjer, at udvalget deler hans utilfredshed med fremgangsmåden. - Men selv om vi på mødet ikke kunne tage stilling ud fra materialet, gennemgik vi det og regner med at tage spørgsmålet op, når vi vi mødes i udvalget igen på mandag, siger Per Bisgaard. Da udvalgets medlemmer således ikke med så kort varsel kunne tage stilling til beregningerne over, hvad det vil koste at nedlægge skolerne i Hvam og Hvilsom og samle børnene i en udvidet skole i Simested, forelå der heller ikke som planlagt en indstilling til byrådsmødet i onsdags. Kulturudvalgsformand Per Bisgaard ønsker i øvrigt ikke endnu at oplyse nærmere om detaljerne i skole-beregningerne. - Men jeg kan godt fortælle, at der alene til udvidelsen og ombygningen af Simested skole er beregnet en udgift på 18 mio. kr. og det er ganske enkelt uspiseligt. Vi har afsat en ramme på 15 mio. kr. som både skal dække Simested Skole-byggeriet, SFO-udvidelse i Aalestrup, opførelse af en hal 2 ved Aalestruphallen og forskellig andet, så det siger sig selv, at de 18 mio. kr. er et helt urealistisk beløb, slutter Per Bisgaard.