Skoler bevarer egne bestyrelser

Dispensationen er på plads

Hedeboskolen og Ankermedet i Skagen står foran sammenlægning, og kommunen har fået dispensation fra undervisningsministeriet til at oprette fælles ledelse fra det kommende skoleår. Alligevel fortsætter de to skoler med hver sin bestyrelse. Det har børne- og ungdomsudvalget besluttet. Hedeboskolens bestyrelse var indstillet på en fusion på bestyrelsesplan, mens Ankermedet ønskede at fortsætte med to bestyrelser.