Skoler fordeler timerne forskelligt på skemaet

Alle elever i Thisted Kommune får de timer, de skal have i hvert fag over en periode

På Sennels Skole får eleverne i 1.-3. klasse kun 399 matematiktimer i løbet af en treårig periode. Lovens minimumskrav er 450 timer. Denne forskel fremgår af en opgørelse over timetal i alle landets skoler, som kan ses på undervisningsministeriets hjemmeside. Alle skoler, der i et fag har opgjort et lavere timetal end lovens minimum, markeres med rødt. Og det springer i øjnene, at der i den gamle Thisted Kommune er to skoler, der har givet deres elever for få dansktimer, nemlig Rolighedsskolen og Stagstrup Skole. Ministeriet har skrevet til Thisted Kommune og bedt om en forklaring på afvigelserne. Fornuftig forklaring Og ifølge skolechef Palle Holm er der en ganske fornuftig forklaring: - Undervisningsministeriets garanti-timetal tager ikke højde for tværfagligheden i den måde, vi driver skole på, siger Palle Holm. Østerild Skole ligger for eksempel 30 timer under minimum i de praktisk-musiske fag i 4.-6. klasse, men det er, fordi opgørelsen ikke indeholder de timer, hvor 6. klasse har skolekomedie. På Sennels Skole er der også en naturlig forklaring på, at timetallet i matematik for de yngste klasser ligger under minimum. De samme elever har nemlig 586 timer i naturfag. Minimum er 560 timer. - På Sennels Skole har matematiklæreren i alle klasser ud over matematik samtidig faget natur- og teknik. Der stilles fra bestyrelse og skoleleder ikke krav om adskillelse af disse to fag og erfaringer viser, at eleverne har udbytte af sammenkøringen, skriver skoleleder Kaj Larsen i sin redegørelse. Statistik og virkelighed Skolechef Palle Holm siger, at indberetningen til undervisningsministeriet sker på baggrund af skolernes data-styring, der altså ikke helt passer til den statistik, ministeriet har. - Skal vi beskrive virkeligheden korrekt eller levere de tal, som Haarder vil have?, lyder det retoriske spørgsmål. Palle Holm garanterer for, at der ikke er noget at komme efter, når spørgsmålet er, om kommunen leverer den service på skoleområdet, som både ministeren og forældrene vil forvente. - Alle elever i Thisted Kommune får med sikkerhed den undervisning, de har krav på i henhold til ministeriets bekendtgørelse om minimumstimetal, siger han. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk