Skolelukninger

Skoler foreslås sammenlagt til bæredygtige enheder

Skolelederne ønsker en fleksibel skolestruktur med vægt på lokale løsninger

It- og kompetencecentret på Stagstrup Skole er et eksempel på samarbejde mellem tre folkeskoler - nemlig skolerne i Stagstrup, Snedsted og Skjoldborg. Det er den slags samarbejde, som Skolelederforum i Thisted Kommune foreslår tænkt ind i en ny model for skolestrukturen. Arkivfoto

It- og kompetencecentret på Stagstrup Skole er et eksempel på samarbejde mellem tre folkeskoler - nemlig skolerne i Stagstrup, Snedsted og Skjoldborg. Det er den slags samarbejde, som Skolelederforum i Thisted Kommune foreslår tænkt ind i en ny model for skolestrukturen. Arkivfoto

THY:Skolelederne i Thisted Kommune foreslår, at skolerne i Thisted Kommune organiseres i områder med flere undervisningssteder. - Et område består af flere bæredygtige enheder, der tilsammen kan løse størstedelen af de opgaver og problemstillinger, der er i relation til børn i den undervisningspligtige alder. Det fremgår af et fælles oplæg til fremtidig skolestruktur, der er udarbejdet af Skolelederforum i Thisted Kommune. Et område kan for eksempel bestå af tre selvstændige skoler, heraf en med tre undervisningssteder. Ét sted kan der være undervisning op til 3. klasse. Et andet sted til og med 6. eller 7. klasse. Et tredje sted bringer eleverne helt frem til folkeskolens afgangsprøve. Skolelederforum anbefaler overordnet, at der i forbindelse med fastlæggelse af en ny skolestruktur så vidt muligt bør skabes overensstemmelse mellem skolestruktur og lovgivning. Et flertal af skolelederne mener, at dette indebærer, at 7. klasserne indgår i et overbygningsforløb, som omfatter 7.-9. klasse. Et mindretal anbefaler, at 7. klasserne bevares på de syv-klassede skoler. Dette spørgsmål er der altså delte meninger om, men det er alligevel lykkedes med en fælles formulering: - Skolelederforum er enigt om, at der eksisterer lokale forhold, der gør, at overgangen mellem indskoling, mellemtrin og udskoling ikke nødvendigvis behøver at foregå på samme tidspunkt i hele kommunen, men kan fastsættes politisk fra område til område. Formanden for skolelederforum, Ole Jørgensen, er stolt over, at der er opnået enighed om udspillet. - Og der er ikke gået så meget på kompromis, at forslaget er tandløst. Det er et oplæg med bid i. Det bærer i sig muligheden for en fremtidig langsigtet udvikling, hvor forældre, personale og ledere måske i enighed kan nå frem til hensigtsmæssige undervisningsforløb, siger Ole Jørgensen. Han roser i øvrigt sine kolleger for at have tænkt på skolevæsnet i sin helhed fremfor egne personlige interesser. Der er nemlig ingen tvivl om, at en del af ledelseskompetencen vil blive flyttet fra de små undervisningssteder til de selvstændige skoler. Hvis oplægget fra Skolelederforum bliver taget med i den politiske beslutning om en kommende skolestruktur i Thisted Kommune. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk