Skoler fredet et par år endnu

Politikerne står ved valgets løfter i hvert fald denne valgperiode

Det er de bløde værdier, der holder Danmark “flyvende” i den globaliserede verden. Omverdenen undrer sig over at det kan lade sige gøre, påpeger computerredaktør. 
arkivfoto: Henrik Bo

Det er de bløde værdier, der holder Danmark “flyvende” i den globaliserede verden. Omverdenen undrer sig over at det kan lade sige gøre, påpeger computerredaktør. arkivfoto: Henrik Bo

SKØRPING:Valgkampens løfte fra de politiske partier om ikke at lukke skoler står fast. I denne valgperiode. Det blev understreget af borgmester Anny Winther ved det offentlige skolemøde om folkeskolens fremtid i Rebild på Kulturstationen mandag aften. Hun kunne også fremlægge en plan som fører frem til, at byrådet om forhåbentlig et halvt år kan tage beslutning om, hvordan skolevæsenet skal se ud. - Når vi kommer til skoleåret 2008-2009 har Rebilds skole forandret sig, forhåbentlig, rundede Anny Winther aftenen af, hvor først chefredaktøren for Computerworld, Mikael R. Lindholm, havde fremmanet et billede af lille Danmark i den globaliserede verden, hvor vi især ser et voksende Kina, der har fordelen af et kommunistisk autoritært styre, der har taget markedsøkonomien til sig. Selv Indien får baghjul, da det har et langsommere demokrati at tage hensyn til, fremførte han blandt andet. Humlebien flyver jo Men Danmark er også humlebien, der flyver, selv om det ikke burde kunne lade sig gøre og det skyldes de bløde værdier, mente chefredaktøren videre og pegede på, at børn er kreative og det kunne voksne også være, hvis det ikke var fordi vi i løbet af skoletiden fik 03 i karakter, hvis vi tror at vil skal opfinde noget. - Sådan er det jo, understregede Mikael Lindholm, der mente at vor konkurrencedygtighed i verden kunne skyldes en velfungerende offentlig sektor og noget kættersk i en Venstrestyret kommune fremførte, at man måske skulle sætte skatten op for at kunne imødegå de stigende krav. Større skoledistrikter Bagefter fremlagde skolechef Per Larsen en del problemstillinger for skolevæsenet i fremtiden lokalt og pegede på, at man kunne forestille sig langt større skoledistrikter og samarbejde mellem skolerne om at udnytte faciliteterne. ”Til husbehov har vi dog vid og forstand”, lød det i Grundtvigs sang, som blev sunget af de omkring halvandet hundrede forældre og lærere i Kulturstationen, hvor det også hedder ”og da har vi i rigdom drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt”. Det modererede skolechefen dog lidt med henvisning til H.C. Andersens historie om stoppenålen, der var endte i rendestenen, fordi den var så hovmodig. - Jeg håber, at vi kan få enderne til at hænge sammen, udtrykte Per Larsen. Politisk for og imod Et panel af politikere nikkede efter de to indlæg ja til at ingen skoler skulle nedlægges i denne valgperiode. Mogens Schou Andersen (DF) og Leon Sebbelin (R) meldte sig dog som tilhængere af at flytte 7. klasser og centralisere på dette område i overensstemmelse med folkeskolens opdeling af skoleforløbet, mens Gitte Rubæk (UP) erklærede sig imod fælles ledelse af flere skoler. Lene Aalestrup ønskede mere IT i skolerne og forslog innovationsdage, mens Bent Juul Jensen (V) understregede, at der var givet politisk håndslag på, at der ikke blev nedlagt skoler - i denne valgperiode. Anny Winther (V) lagde vægt på folkeskolens rummelighed. Fra formanden for den Socialdemokratiske Fællesledelse, Tommy Degn lød en opfordring til at snakke om, hvad der var godt i skolen. Vigtige bløde værdier Det vakte almindelig munterhed, Sda en deltager i forsamlingen konstatere, at skolen for de fleste var en bygning man gik glad ind i og glad ud fra igen mange år senere. Søren Søndergaard fra skolebestyrelsen på Skørping Skole bemærkede, at han gerne så at hans børn fik mere ud af skolen. - Vi er nødt til at lære af Mikael Lindholms indlæg, mente han. En forældre på Øster Hornum skole, som kæmper for at bevare 7. klasse, påpegede at den af de vigtige bløde værdier er at børnene har det bedre i det nære miljø. Vagn Gaarde fremførte det ønske at hver skole må udvikle sig forskelligt.