Skoler har ikke råd til nye lærebøger

Nogle skoler kan ikke få glæde af pulje fra ministeriet på grund af indefrosne midler

DRONNINGLUND:Selvom Undervisningsministeriet har tildelt Dronninglund Kommune 150.000 kroner fra en pulje til at købe nye lærebøger for, så er det ikke sikkert, at skolerne får glæde af pengene. Skolerne skal nemlig selv medfinansiere købet af nye bøger, og de penge har nogle skoler svært ved at skaffe. Byrådet godkendte ellers tirsdag en tillægsbevilling på 150.000 kroner til anskaffelse af naturvidenskabelig bøger. Indefrosne midler - Jeg synes, det er et godt tiltag med midler til nye bøger. Men hvad nu, hvis der er nogle skoler, der ikke kan udnytte tilbuddet på grund af de indefrosne midler?, spurgte Bendt Danielsen (Borgerlisten) på byrådsmødet. - Jeg har kendskab til en skole, der ikke kan købe bøgerne. Og jeg vil gerne opfordre til, at man får tilrettelagt det sådan, at midlerne kan udnyttes, lød det fra Bendt Danielsen. Der kan findes løsning Det er Dronninglund Skole der er i bekneb med at skaffe midlerne til nye naturvidenskabelige lærebøger. For at skolerne kan få del i midlerne fra Undervisningsministeriet, skal skolerne nemlig selv spytte lige så mange penge i kassen. I Dronninglund Skoles tilfælde omkring 50.000 kroner. Og det kan Dronninglund Skole ikke, fordi byrådet har valgt at tilbageholde skolernes opsparede midler fra sidste år tilbage. - Og det betyder, at Dronninglund Skole ikke kan købe nye bøger, siger Bendt Danielsen (Borgerlisten). Efter jul Borgmester Mikael Klitgaard (V) mener dog ikke, at der er grund til bekymring. - De indefrosne midler bliver jo frigivet efter jul. Og hvis der er nogle skoler, der har problemer nu, så skal de rette henvendelse til direktionen, og så er jeg sikker på, at der nok skal findes en løsning, lød svaret fra borgmesteren på byrådsmødet.