Skoler har medansvar for børns opdragelse

Preben Kjeldsen: I skal sætte grænser og træde i karakter. Arkivfoto

Preben Kjeldsen: I skal sætte grænser og træde i karakter. Arkivfoto

DRONNINGLUND:- På skolerne opdager vi i højere grad, at vi har et medansvar for opdragelse. Det sagde skoleinspektør Preben Kjeldsen, Dronninglund Skole, til dimittenderne. Det var ikke den hjemlige opdragelse, Preben kjeldsen henviste til. Men han kom med bemærkninger til de unge som kommende forældre. -Herhjemme har vi besluttet, at opdragelse er forældrenes ansvar og ikke samfundets – men det er absolut ikke nogen selvfølge. - Som skolemand vil jeg tillade mig at sige, at vi oplever mere og mere, at vi i skolen har et medansvar. - Dette medansvar bliver større og større i takt med, at børn er i institutioner/skole i flere og flere timer. - Opdragelse et ikke ”kæft, trit - men det er retning”. - Det bliver jeres opgave som kommende forældre at give jeres børn selvtillid og selvværd med kærlighed, accept og forståelse. - I skal samtidig kunne sætte grænser – ”træde i karakter” som voksne uden at fratage barnet lysten til at udfordre – at udforske. - I skal give jeres børn evnen til at vise hensyn, tænke på andre og indgå i et fællesskab. - I skal være det gode eksempel - I skal vise den rigtige retning. Preben Kjeldsen kom også ind på dannelse: Han henviste til en artikel om ”Dannelse i et nyt årtusinde” skrevet af Linda H. Nielsen - en rigtig spændende artikel om dette meget brugte/misbrugte begreb. - Jeg er sikker på at jeres forældre får nogle billeder frem på nethinden ved ordet ”dannelse”. - Tilbage i forrige årtusinde, da jeres forældre var børn/unge – tilbage i 60,erne, 70,erne og 80,erne – i ”ungdomsoprørets tid” – ja det var dengang!! Dengang var ”dannelse” det samme som noget småborgerligt snobberi, noget overfladisk, noget reaktionært – som ikke kunne bruges til noget. ”Den gode historie var blevet bandlyst” - I dag er behovet/lysten til at diskutere dannelse blevet meget mere aktuelt og nødvendigt, idet vores behov for fællesskabet er blevet større samtidig med det individuelle - det at realisere sig selv er tidens trend - ”verden skal ses fra egen navle”! Preben Kjeldsen henviste til Linda H. Nielsen: ”Livet er blevet et individuelt projekt, hvor den enkelte kan forvente at få ”specialsyede” tilbud fra vuggestuen til plejehjemmet, men hvor det også er blevet dit eget individuelle projekt at skabe mening i dit liv, en mening, du oven i købet skal være i stand til at tilpasse til de hastige ydre forandringer, et samfund som det danske gennemgår i disse år.” Citat slut: Hvorfor er dannelse fundamentalt i ”Danmarks bedste folkeskole”? Det er det fordi ”dannelse” grundlæggende handler om at indarbejde/ arbejde med de mest hensigtsmæssige måder vi som personer skal omgås hinanden på. - I har gået på en skole, hvor der i vores værdi-grundlag til sidst står følgende: ”Dronninglund Skole er for alle børn – Dronninglund Skole er et godt sted at være”. At få dette ført ud i livet / at gøre dette til sandhed, er det jeg forstår ved dannelse.