Skoler i dilemma over rygning

Elever må ikke ryge på skolerne - men så går de bare lige uden for porten

FREDERIKSHAVN:På grusstien lige ved siden af Bangsbostrand Skole står en flok elever og tripper lidt i jorden. De står alle med en smøg i munden og gør sig til. De står og ryster lidt i novembervejret, men de er tvunget til at stå ude i kulden. De må nemlig ikke ryge på skolens område, men hvis de lige slendrer uden for på parkeringspladsen, er det ikke forbudt. - Det er pissetræls, at vi skal stå herude, når det er så koldt. Skolen har et rygeskur, og der ville jeg hellere stå, siger Lorenzo Jensen fra 9. klasse. Et træls signal Bangsbostrand Skole og de andre skoler i Frederikshavn er ligesom alle landets skoler i et dilemma med hensyn til elevernes rygning. - Det sender et træls signal, at eleverne står lige uden for skolen og ryger, men vi kan ikke rigtigt gøre noget ved det. Det er en problematik, som er svær at finde en løsning på, siger skoleinspektør på Bangsbostrand Skole, Anette Jensen. Meldingen er den samme fra skoleinspektør på Fladstrand Skole, Marianne Skrubbeltrang. - Vi er ikke herre over, hvad de gør, når de går uden for skolens område. Det er et ærgerligt dilemma. - Det stopper mig ikke Røgringene blæses uden for skolens område, fordi der 1. august 2001 kom en lov om, at elever ikke må ryge på folkeskoler og ungdomsskoler. Men samtidig står det i en anden lov, at elever i de ældste klasser må forlade skolen i de store frikvarterer. Og derfor opstår dilemmaet. Loven om nej til rygning på skolen er et forsøg på at begrænse Prince-forbruget blandt de unge mennesker. Men spørger man eleverne selv, har det tilsyneladende ikke nogen effekt. - Selv om det er irriterende at stå herunde, så får det ikke mig til at holde op, siger Lorenzo Jensen fra 9. klasse. Han står sammen med en flok jævnaldrende rygere, men han er den eneste, der ikke har noget imod at stå frem at fortælle om smøgerne. Forklaring - hans forældre ved, at han ryger. Foreslår rygeskur På både Fladstrand og Bangsbostrand Skole gør de eleverne opmærksom på, at hvæs og hiv er usundt. Det sker både gennem undervisningen og henstillinger, når eleverne kommer for tæt på skolen med smøgerne. Marianne Skrubbeltrang fra Fladstrands Skole er tilfreds med loven om rygeforbud. - Jeg har det fint med, at eleverne ikke må ryge på skolen, siger hun. Hendes kollega på Bangsbostrand Skole er derimod mere skeptisk. - Måske ville det være en bedre løsning, at eleverne måtte ryge på skolen i et særligt rum eller skur. På den måde kunne vi bestemme, hvor de ryger henne - istedet for at de står rundt omkring ved indgangene, siger Marianne Skrubbeltrang og vurderer, at det ikke ændrer det helt store, at eleverne skal gå uden for skolerne. Tilbage på grusstien. Lorenzo Jensen og de andre rygere slukker smøgerne inden de med få skridt bevæger sig tilbage på skolens grund.