Skolelukninger

Skoler kalder plan for hastværk

Hvorfor skal det gå så stærkt med at gennemføre en ny skolestruktur? Det spørger mange skoler om i høringssvarene til børne- og undervisningsudvalget, og tempoet i processen møder bred kritik. Idéen om at etablere skolecentre foreslås gennemført om mindre end et år.

Mange skoler synes, at det går for stærkt med at lave strukturen om. Foto: Kurt Bering

Mange skoler synes, at det går for stærkt med at lave strukturen om. Foto: Kurt Bering

1. august 2008 er udvalgets og forvaltningens bud, og f.eks. udtaler børnecenterbestyrelsen i Astrup følgende i høringssvaret til kommunen: 'Sammenfattet synes børnecenterbestyrelsen i Astrup, at det går meget stærkt med at ændre hele skolestrukturen. Vi er kun lige blevet et samlet skolevæsen, der knapt nok har fundet sine ben ... vi kan godt frygte at blive en meget lille brik i den store sammenhæng.' Også MED-udvalget ved Hirtshals Skole, som repræsenterer de ansatte, markerer sig på det punkt. 'Tidsrammen for strukturplanens gennemførelse er meget snæver. Det finder udvalget yderst betænkeligt. For at kunne gennem drøfte planens konsekvenser på et konstruktivt og rationalt niveau med evt. andre innovative løsningsmodeller til følge, burde tidshorisonten udvides.' Også Højene Skoles bestyrelse og MED-udvalg kommenterer tempoet: 'Vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at haste projektets gennemførelse igennem med start 1. august 2008 og opfordrer derfor til, at tidsplanen redigeres. Dette ikke mindst set i lyset af, at det dels er vigtigt, at projektet kommer godt fra start, dels den vanskelige situation skolerne står i m.h.t. at skaffe overblik over deres økonomi efter kommunesammenlægningen jfr. forholdene omkring KMD og økonomistyringen.' På Lørslev Skole er man meget kritisk overfor hele forslaget om en ny skolestruktur, og MED-udvalget udtaler om tidsrammen: 'Forslagets tidshorisont fra beslutning til gennemførelse (ca. 1. januar -1. juli) er slet ikke tilstrækkelig. Hvis personalet skal involveres konstruktivt, og børn og forældre skal have en chance for at afslutte et forløb på værdig vis, bør der afsættes mere tid. Denne fordring burde være en selvfølgelighed i en organisation, der som minimum har en planlægningshorisont på 1 skoleår.' Også Tårs Skole påpeger, at tidsplanen bliver meget stram, og Vrejlev Hæstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg er ret klar i spyttet: 'Forslaget rummer kun noget om form - ikke om indhold. Vi mener, man har for travlt, og at det er både ulogisk, uklogt og udemokratisk, at man ikke har brugt skolens interessenter i arbejdet med ny skolestruktur. Hverken børn, forældre, lærere eller ledelse er blevet spurgt.' Vrensted Skoles bestyrelse skriver i sit svar til politikerne, at processen er forhastet, og at man ganske enkelt tvivler på, at hverken det faglige, det organisatoriske eller det personalemæssige kan være på plads til 1. august næste år. Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har alle haft lejlighed til at læse den massive kritik i høringssvarene. Mandag mødes de for at debattere svarene.