Skolevæsen

Skoler mister millioner til renoveringer

Der bliver kun løst de opgaver der allerede er indgået kontrakt på

I torsdags var der også demonstration på Klarup Skole mod nedskæringerne. Udover de generelle nedskæringer må Klarup Skole også vente med en planlagt renovering. Foto: Martin Damgaard

I torsdags var der også demonstration på Klarup Skole mod nedskæringerne. Udover de generelle nedskæringer må Klarup Skole også vente med en planlagt renovering. Foto: Martin Damgaard

AALBORG:Kravet om besparelser i det kommende budget 2007 for den nye Aalborg Kommune sætter også sine fingeraftryk på muligheden for at modernisere og investere på skolerne. I den nuværende investeringsoversigt er der regnet med anlægsarbejder for 44,4 millioner kroner næste år, men i det oplæg til budgettet, som politikerne arbejder med i disse dage, bliver der blot 25,2 millioner kroner at gøre godt med. - Når det gælder 2007 er der i oplægget til investeringsoversigten kun indregnet de opgaver, hvor vi allerede har indgået en kontrakt på arbejdet. Det er sket, fordi vi skal skabe balance i økonomien, oplyser Erik Ravn, direktør i skole- og kulturforvaltningen. Det betyder, at en række opgaver, som var planlagt til at blive udført næste år, er blevet udskudt til 2008 eller senere, ligesom andre opgaver i 2008 også er udskudt. For eksempelvis på Gl. Lindholm Skole er planerne om ventilation i DUS og indretning af fleksible læringsmiljøer for 2,8 millioner kroner i 2007 og 6,8 millioner i 2008 helt strøget. - Vi har fået en mindre ramme at arbejde med. Derfor er nogle opgaver gledet helt ud. Men de kan jo godt komme på listen igen senere. Politikerne har et ønske om, at de hvert år ud fra prognoser tager en vurdering af opgaverne på investeringsoversigten for at se hvilke skoler, der trænger mest til hjælp. Det betyder så, at der sker forskydninger hvert år, særligt nu hvor fire kommuner bliver slået sammen, understreger Erik Ravn.