Skoler næsten uden chefer

I alt 64 skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og SFO-ledere er på Slettestrand til temadage

Folkeskolerne i Mariagerfjord Kommune er i disse dage som støvsuget for chefer. De allerfleste er nemlig på Slettestrand til temadage, arrangeret af deres arbejdsgiver. I alt 64 skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere og SFO-ledere deltager, oplyser konsulent i skoleforvaltningen Flemming Rasmussen. Temadagene skal bl.a. ruste lederne til at få mest muligt ud af deres mødeaktivitet. - Målet er at få mere effektive møder, der engagerer deltagerne. Det vil frigøre tid og energi, siger Flemming Rasmussen. Skolelederne vil også få inspiration til at danne faglige fællesskaber, så de kan gøre brug af kollegers erfaringer. - Mange føler sig pressede af harmoniseringen efter kommunesammenlægningen, hvor man har brudt med velkendte måder at arbejde på. - Videndeling med andre kolleger kan være med til at lette opgaven, mener Flemming Rasmussen. Der er oplæg ved bl.a. Ib Ravn fra Learning Lab Denmark og netværksspecialist Tore Wanscher. Den eneste skole i kommunen, der ikke har sendt en repræsentant til Slettestrand, er Hvornum Skole. Her er både skoleleder og SFO-leder sygemeldte. Kursusdagene udspringer af det tværkommunale projekt Partnerskab om folkeskolen, hvis formål er at øge elevernes udbytte af undervisningen.