Skolevæsen

Skoler og børnehaver forbedres

Kommunen renoverer børnehaver og skoler flere steder - licitationer på vej

FJERRITSLEV KOMMUNE: Håndværkerne får noget at se til i den kommende tid, hvor der rundt om i Fjerritslev Kommune renoveres skoler og børnehaver. Senest har børne- og kulturudvalget set på tre projekter, som således snart kan komme fra tegnebræt til virkelighed. Det gælder blandt andet børnehaven Gl. Dalhøj ved Fjerritslev, hvor udvalget har besluttet at sende en større renovering ud i indbudt, omvendt licitation. Her bruges der 1,4 millioner kroner på at forbedre den tidligere staldbygning på stedet, så der bliver bedre plads. - Den skal føres up to date, og det gamle stuehus renoveres også. Arbejdstilsynet har været forbi og gjort opmærksom på problemer med støjniveauet i staldbygningen. Det tages der hensyn til ved renoveringen, fortæller udvalgsformand Ejvin Krukow (V). Staldbygningens loft har datidens karakteristiske betonhvælvinger, og de dækkes med et lyddæmpende materiale. Udvalget har desuden sagt god for endnu en licitation. En del af taget på Hjortdal Skole trænger virkelig til at blive skiftet ud. - Jeg har selv været på Hjortdal Skole, når det regner. Og da har der stået spande på gulvene, fortæller Ejvin Krukow. Tanken er at lægge et tegltag på den ældste del af skolen. Efter planen skal det ske til maj, men licitationsresultatet skal lige godkendes af kommunalbestyrelsen først. - Vi bygger meget og især i landdistrikterne ved de små skoler. Det er vigtigt at udvikle hele kommunen, og skolerne fungerer som kulturcentre. Det ville være en katastrofe for lokalområderne, hvis de ikke var der, siger Ejvin Krukow. Børne- og kulturudvalget har også set på landsbyordningen Søstjernen ved Hjortdal Skole, hvor der er sat 1,7 millioner kroner af til en udbygning. Der skal dog først laves en plan for, hvor og hvad der skal gøres, så det vides ikke helt præcist, hvor meget det løber op i. Et forslag om blandt andet en nybygning på 90 kvadratmeter og nogle ombygninger løber eksempelvis "kun" op i 1,1 millioner kroner.