Skoler og børnehaver knyttes sammen

Forsøg i Mosbjerg, Astrup og Lendum gøres permanente

Forsøgene med samdrift mellem institutionerne synger på sidste vers - forsøgene gøres i stedet permanente. 	ARKIVFOTO: BENTE PODER

Forsøgene med samdrift mellem institutionerne synger på sidste vers - forsøgene gøres i stedet permanente. ARKIVFOTO: BENTE PODER

SINDALKOMMUNE:I Mosbjerg, Lendum og Astrup er der igangværende forsøg med samdrift mellem daginstitutioner og skoler. Forsøgene udløber alle pr. 31. juli 2007, og lovgivningen om forsøg ophører med den dato. Der er imidlertid skabt mulighed for at gøre samdriften permanent, og det har politikerne i børne- og kulturudvalget i Sindal Kommune nu sagt ja til at gøre. Det er Sindal Kommunes mål, at der i hver af byerne Astrup, Hørmested, Lendum. Lørslev og Mosbjerg dannes et børnecenter, og første skridt er dannelse af landsbyordninger ved hver skole. Det er derfor i overensstemmelse med Sindal kommunes børnepolitik at gøre forsøgene permanente. Permanente forsøg Afhængigt af den ledelsesstruktur, man vælger, er der mulighed for mindre økonomisk rationale. Forslaget har været sendt i høring, og der er indkommet høringssvar fra bestyrelserne i børnecentrene i Astrup, Lendum og Mosbjerg. Alle bestyrelser anbefaler, at forsøgene gøres permanente. Der foreligger dog en mindretalsudtalelse fra personalerepræsentanten i bestyrelsen ved Astrup Børnecenter. - Vi glæder os over de positive høringssvar, og vi tror, det er den rigtige vej at gå, når man samarbejder. I Astrup har der været lidt utryghed ved, om det nu blev skolen, der kom til at bestemme det hele, men vi oplever, at man i Astrup også bakker op om projektet, og det er klart meddelt, at man respekterer beslutningen, siger fungerende formand i børne- og kulturudvalget, Morten Bjerg Jakobsen (V).