Lokalpolitik

Skoler og børnehaver tjekkes for PCB

Byrådet i Mariagerfjord siger o.k. til en bevilling på en halv million kroner til undersøgelse, som skal kortlægge eventuelle problemer med det farlige stof

Kommunens skoler - her Bymarkskolen - skal nu tjekkes for det farlige stoft, PCB. Arkivfoto

Kommunens skoler - her Bymarkskolen - skal nu tjekkes for det farlige stoft, PCB. Arkivfoto

Børnehaver, skoler og andre kommunale bygninger i Mariagerfjord Kommune, hvor der dagligt færdes mange mennesker, skal undersøges for det skadelige stof PCB (polyklorerede bifenyler). Stoffet har tidligere været anvendt ved byggeri her i landet, men er i dag forbudt. Om det findes her i kommunen, er indtil videre et åbent spørgsmål. - Det er fortidens synder. PCB kan have nogle uheldige virkninger, og vi skal have vores bygninger screenet for det stads. Screeningen vil koste 500.000 kroner, sagde borgmester H. C. Maarup, da byrådet på sit møde forleden aften behandlede sagen. Borgmesteren slog fast, at kommunen ikke selv kan vælge, om den vil screene. Det er en opgave, man er blevet pålagt fra lovgiverside. Han tilføjede, at Arbejdstilsynet betaler halvdelen af de 500.000 kroner, som screeningen løber op i.