Skoler og fritid i samarbejde

Fritidsavisen "Aktiv Fritid" snart på gaden

BRØNDERSLEV:Fra skoleårets start arbejdes der på at få et større samarbejde mellem skoler og foreninger. Som optakt til dette arbejde holdes der et kontaktmøde tirsdag på rådhuset fore repræsentanter fra kommunens mange foreninger og kontaktlærere fra alle folkeskoler. Her vil Birger Christiansen fra Idrætssamvirket i Århus, fortælle om et lignende projekt i Århus Kommune Desuden vil Aase Jensen fra Idrætssamvirket Brønderslev redegøre for de tanker, man her i kommunen har gjort sig. Endelig vil en repræsentant fra Brønderslev Tennisklub give erfaringer videre fra klubbens samarbejde med skoleklasser. De fleste skoler har allerede tilmeldt deres SSPF-repræsentant, og flere foreninger har også meldt deres ankomst, men vi håber at få mange flere tilmeldinger fra foreningerne. - Da vi ved, at der er nogle børn, som slet ikke deltager i nogen form for fritidsaktivitet, vil vi gerne gennem dette samarbejde gøre det lettere for disse børn at komme i gang, fortæller Brødnerslev Kommunes fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen. Tirsdag 12. august udsendes sammen med Oplandsavisen en Fritidsavis med titlen " Aktiv Fritid". Denne avis skal fungere som et hjælpemiddel for skolens kontaktlærere, som her kan se, de fleste af de muligheder, som børnene har, for at deltage i fritidslivet. Det gælder såvel sport, som spejder, musik, teater m.m. Ca. 60 foreninger har ønsket at være repræsenteret i avisen, som indeholder tilbud til alle aldersgrupper. Desværre er der enkelte foreninger, som ikke er med denne gang, vi håber, at de vil kunne se formålet, når avisen skal udkomme igen til august 2004, så den efterhånden bliver en komplet fortegnelse. Der er tilbud til alle aldersgrupper, så foruden skolebørn kan fritidsavisen også bruges af voksne, som ønsker at starte en ny fritidsaktivitet, ligesom kommunens tilflyttere kan bruge avisen som et nyttigt redskab.