Skoler retter fokus mod idræt og sundhed

Fire skoler glæder sig til at medvirke i projekt "Børn i bevægelse" i de næste tre år

AALBORG:Fysiske aktiviteter i frikvartererne, sund mad på skolen og styrkelse af børnenes motorik. Det er nogle af de forslag, fire skoler i Aalborg Kommune er kommet med i forbindelse med projektet "Børn i bevægelse". Som omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende i går har Aalborg Kommune fået 750.000 kr. i tilskud fra Kulturministeriet til at gennemføre projektet. Dertil kommer 750.000 kr. fra Aalborg Kommune, så der er altså gode muligheder for at gøre flere børn og unge interesserede i idræt, så de får en mere sund livsstil. De fire skoler er Sofiendalskolen, Filstedvejens Skole, Tylstrup Skole og Ferslev Skole, som i løbet af de næste tre år har forpligtet sig til at gøre en ekstra indsats for især de fysiske inaktive elever. - Vi oplever, at flere og flere børn bliver overvægtige og inaktive, så det er rigtig godt, at vi kan komme i gang med projektet, siger DUS-fællesleder på Filstedvejens Skole, Brian Klitgaard. De seks til 14-årige På Filstedvejens Skole vil man målrette indsatsen mod de børn, der går i DUS-ordninger, det vil sige børn fra seks til 14 år. I forvejen gør medarbejderne i DUS-ordningerne meget ud af at få børnene til at bevæge sig, men nu skal der bygges oven på det arbejde, der i forvejen bliver gjort. Ifølge Brian Klitgaard vil der blive fokuseret på leg og bevægelse, så der er altså ikke tale om, at børnene bare skal i gang med traditionelle idrætsgrene som håndbold og fodbold. - Vi tænker meget bredere end som så, og pengene giver os mulighed for at købe rekvisitter, og det trænger vi også til. Vi vil gerne lave aktiviteter, som er et supplement til eksempelsvis håndbold og fodbold, siger Brian Klitgaard. Han vurderer, at omkring 20 procent af børnene ikke bevæger sig nok, men han håber, at skolen kan være med til at gøre eleverne så interesserede i idræt, at de på langt sigt deltager i de mange aktiviteter, som velfungerende foreninger i Vejgaard-området tilbyder. Aktive i pauserne På Tylstrup Skole vil der blandt andet blive fokuseret på bevægelse i frikvartererne. Drengene, der spiller fodbold i pausen mellem timerne, kan sagtens få rørt sig tilstrækkeligt, forklarer skoleinspektør Ole Rix Jensen. Det er straks vanskeligere for de børn, der står stille. - I dag tager gårdvagterne sig ikke af at sætte så mange ting i gang, men det vil vi gøre i fremtiden. Idrætslærerne vil gerne stå for aktiviteter i frikvartererne. Vi vil for eksempel gerne etablere en motorikbane, som ikke kun skal bruges i frikvartererne, men også kan benyttes af skolefritidsordningen, forklarer Ole Rix Jensen. Tylstrup Skole vil også sætte kræfter ind på at give børnene en god start på dagen ved at tilbyde dem et sundt morgenmåltid. I forvejen arrangerer skolen sundhedsarrangementer, men de aktiviteter skal nu sættes bedre i system. - En del børn får ikke et ordentligt morgenmåltid, så vi vil forsøge med skabe hygge omkring det at spise morgemmad sammen. Det kan blive fulgt op af forskellige fysiske aktiviteter, siger Ole Rix Jensen, der tilføjer, at skole og DUS vi udbygge det gode samarbejde. Rent fagligt ser inspektøren også perspektiver i flere fysiske udfoldelser på skolen. - Hvis batterierne ikke er fyldt ordentligt op, påvirker det læringssituationen, siger Ole Rix Jensen. Udvidet samarbejde På Ferslev Skole er lærere og pædagoger også vant til at arbejde med sundhed og kostvaner. Hvert år arrangeres en emneugen med temaet "Et godt liv", og skolen forsøger at øge elevernes bevidsthed om betydningen af sunde kostvaner. I løbet af projektperioden på tre år vil skolen forsøge at udnytte idrætshallen bedre, end det er tilfældet i dag. Lærerne og pædagogerne skal fokusere mere på bevægelse og sundhed, og der vil blive sat fokus på at udnytte computerens muligheder i forbindelse med bevægelse og sundhed. Det gælder om at få ideerne og få dem ført ud i livet. Hvis børnene for eksempel spiller et strategispil på computeren, kan de måske overføre spillet til en leg på sportspladsen, forklarer Finn Christensen, der er souschef i DUS"en på Ferslev Skole. De fysiske rammer på skolen skal også forbedres, og det kan blandt andet ske ved at etablere en junglesti, og der skal måske også kigges på, om skolens legeplads er udfordrende nok, mener Finn Christensen, som også ser store perspektiver i et øget samarbejde med Dall/Ferslev IF, som har taget initiativer, der er rettet mod små børn. Flere idrætstimer Også på Sofiendalskolen har lærere og pædagoger været opmærksommme på børnenes fysiske tilstand i det seneste år, og skolen har allerede udvidet antallet af idrætstimer og gjort sundhed og bevægelse til et særligt indsatsområde. Ifølge projektbeskrivelsen skal forældrene fremover inddrages mere aktivt i forhold til sundhed og bevægelse. Der skal igangsættes et samarbejde mellem skolen og den nyoprettede fritidsklub, der blandt andet har til formål at skabe tilbud om idræt og bevægelse i fritiden. Samarbejdet med foreningerne i området skal også styrkes, og DUS"en vil forsøge at etablere en ordning med sund mad om morgenen og om eftermiddagen. Sofiendalskolen har også planer om at indlede skoledagen med idræt fra kl. 8-9 hver morgen for en gruppe elever. - Vi har allerede erfaret, at de små elever koncentrerer sig bedre, når de har haft idrætstimer, siger skoleinspektør Merete Haugaard Jensen, som roser sine idrætslærere for at være gode til at finde på nye ideer, som kommer børnene til gode. - Nu får vi mulighed for at komme mere i dybden med arbejdet, og det er vi rigtig glade for, siger Merete Haugaard Jensen. I løbet af de kommende uger skal skolernes forslag drøftes med kommunens kultur- og fritidsforvaltningen, hvorefter de forskellige initiativer på de fire skoler bliver lagt endeligt fast.