Ungdomsuddannelser

Skoler samarbejder om at hjælpe de svage elever

HJØRRING/FREDERIKSHAVN:Tidligere minister Britta Schall Holberg (V) kritiserede i tirsdagsavisen landets erhvervsskoler for at svigte de svage elever fra landets produktionsskoler, når disse elever går videre på erhvervsskolerne. Frafaldet af elever fra produktionsskolerne er højt, viser en landsundersøgelse. - Britta Schall Holbergs kritik må vi tage klart afstand fra. Vi gør, hvad vi kan. EUC Nord indledte i december et samarbejde med produktionsskoler i Vendsyssel netop for at forhindre, at flere elever fra produktionsskolerne falder fra, siger afdelingsleder Gitte Uggerhøj fra EUC Nords afdeling i Hjørring. Gitte Uggerhøj sidder i det samarbejdsudvalg, der i december blev etableret mellem EUC Nord og produktionsskolerne i Skagen, Frederikshavn, Brønderslev/Pandrup, Hjørring samt med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Gitte Uggerhøj understreger, at eleverne fra produktionsskolerne ikke nødvendigvis er tunge elever, men nogle af dem har bare behov for den ekstra tryghed, som Produktionsskolerne er så gode til at give. - På erhvervsskolerne kan vi lære af produktionsskolerne, siger Gitte Uggerhøj. - Mange af eleverne klager over for meget teori for tidligt. Når de kommer på erhvervsskolerne - for eksempel til bygge- og anlægsafdelingen - så forventer de at komme til at arbejde med deres hænder. Vi kan måske ændre undervisningen, så den passer dem bedre. Som led i samarbejdet indleder 60 elever fra Produktionsskoler i Vendsyssel i næste uge et fire dages introduktionsforløb på EUC Nord i Hjørring og Frederikshavn.