Skoler skal lære om sig selv

Hvordan står det til på skolerne? Det skal en kvalitetsrapport svare på

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Det moderne ord kvalitet har nu også sneget sig på skolerne i Brønderslev Kommune. Hvad er godt, og hvad kan vi gøre bedre? Det er det spørgsmål, alle skolerne gerne skal kunne svare på ved at kigge i en kvalitetsrapport. Det er regeringens ønske, at alle skoler i landet skal have undersøgt, hvad der er deres styrker og svagheder. - Indtil videre ser det fint ud, siger Lone Bojesen, som er skolekonsulent i Brønderslev Kommune. Hun sidder netop nu og arbejder på kvalitetsrapporten. Først og fremmest handler rapporten om ting, der er til at tage og føle på. Det kan for eksempel være, hvor mange elever der er på skolen og i hver klasse, hvor mange parallelklasser der er, og hvor meget fravær eleverne har. Når det er på plads, bliver der set nærmere på, hvordan undervisningen foregår. Et eksempel på det kan være, om lærerne hovedsagelig underviser i deres linjefag frem for i fag, de ikke er uddannede i. Evaluering og resultater Et andet element i rapporten bliver, at skolerne skal redegøre for, hvordan de evaluerer deres elever, og hvordan de finder ud af, om eleverne lærer det, de skal lære. - Der kan være forskellige måder at evaluere på. Det kan være ved samtaler med eleverne eller logbøger, hvor eleverne fører en slags dagbog over, hvad de har lært. Her skal de skrive, hvad der har været godt og skidt i undervisningen. Men der er mange forskellige måder at evaluere på, fortæller Lone Bojesen. Sidste punkt i rapporten er resultater. Det kan være, hvilke karakterer eleverne får, og hvor eleverne i 9. og 10. klasse fortsætter deres uddannelse. Om de tager på gymnasiet, handelsskolen, teknisk skole eller noget helt andet. Årlig rapport Leder af folkeskoleområdet i Brønderslev Kommune, Per Haugaard, fortæller, at rapporten er en 1. generationsrapport. - Fordelen lige nu er, at skolerne får bedre overblik over, hvad det er, de gør. Men det bliver først rigtig interessant næste år, når vi får lavet en ny rapport, siger Per Haugaard og forklarer, at der i fremtiden skal laves en kvalitetsrapport hvert år, så skolerne i det lange løb kan se, om de forbedrer sig. Handlingsplan Når rapporterne i efteråret ligger klar, vil politikerne i kommunen vedtage, hvad der skal gøres på skolerne. - Et eksempel kan være, at politikerne vedtager, at hver enkelt skole skal evaluere så og så meget og på en bestemt måde, så det bliver mere struktureret. Men det kan også blive individuelle handlingsplaner for skolerne, siger Per Haugaard og bruger fravær som eksempel. - Hvis en skole har et forholdsvis højt fravær blandt eleverne, kan handlingsplanen være, at skolen skal forbedre sig på det punkt, siger han. Selv om kvalitetsrapporten skal dække over alt, hvad der har med skoler at gøre, er der dog enkelte områder, den ikke beskriver. Det er de fysiske rammer som for eksempel, hvor ofte der bliver købt nye bøger, og hvilken tilstand klasselokalerne er i.