Uddannelse

Skoler skal pleje kommende iværksættere

NORDJYLLAND:Samarbejde med andre regioner omkring Nordsøen kan på en række områder bidrage til den nordjyske udvikling. En af de oplagte muligheder er allerede i folkeskolen at fremme elever, der viser talent for at blive iværksættere. Det nordjyske regionsmedlem Ole B. Sørensen (V) mener, at den nordjyske region har gode muligheder for at komme med i et projekt vedrørende unge iværksættere, og det er et af de projekter, som han vil foreslå regionsrådet at satse på. Det kan ske ved, at regionen afsætter nogle af sine egne midler til uddannelse til at hjælpe unge iværksættere. Kan Nordjylland finde sammen med en anden region omkring Nordsøen, er der mulighed for at hente ekstra penge gennem EU. Ole B. Sørensen mener, at regionen på en række områder kan drage fordel af samarbejdet omkring Nordsøen. Samarbejdet foregår under den særlige Nordsøkommissionen, der om kort tid holder sin årlige generalforsamling. Under kommissionen er der nedsat en håndfuld temagrupper. Ole B. Sørensen er formand for en gruppe, der arbejder med innovation og uddannelse. Nordsøsamarbejdet omfatter mere end 70 regioner ved Nordsøen. Foruden i Danmark er det bl.a. regioner i Sverige, Norge, Skotland, England, Frankrig, Tyskland og Holland. For at få del i EU-støtte er det nødvendigt, at mindst to regioner på tværs af landegrænser går i samarbejde. – Ud over, at jeg mener, at vi i Nordjylland bør overveje et projekt for unge iværksættere, så har vi for erhvervsskolerne mulighed for at komme med i et projekt, der sætter fokus på miljøet. Her håber jeg, at Nordjylland kommer med, siger Ole B. Sørensen. Andre projekter kommer til at handle om kvinder i forretningslivet og om oplevelsesøkonomi. Et andet projekt går ud på, at ansatte – især inden for den offentlige administration – får mulighed for at følge en kollega i et andet land. Målet er at give dem et erfaringsgrundlag, de siden kan anvende på deres egentlige arbejdsplads. Endelig er der et projekt, der går ud på at tilbyde filmselskaber optagelsessteder, hvis de søger et bestemt miljø. – Det kan jo f.eks. være, at der i en film er brug for et klitlandskab, og det vil vi jo f.eks. kunne tilbyde i Nordjylland, og jeg tror, at det projekt kan blive en god forretning, siger Ole B. Sørensen.