Skolevæsen

Skoler skal udnyttes bedre

Byråd skal finde frem til bedre udnyttelse af lokalerne

AABYBRO:Eleverne er ved at sprænge rammerne på Aabybro Skole, som dog kan tage en ny afdeling til de yngste klasser i brug fra næste skoleår i august 2003. Samtidig er der rigeligt med plads på folkeskolerne i Biersted og i Birkelse. Derfor har et enigt byråd skrevet under på, at de i det kommende år vil se nærmere på, om folkeskolernes lokaler bliver udnyttet godt nok, oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Det er sket i forbindelse med de budgetbemærkninger, som alle byrådsmedlemmerne er enige om skal på dagsordenen i 2003. Derfor vil byrådet bede forvaltningen udarbejde et oplæg om, hvordan kommunen kan opnå en bedre fordeling af opgaverne skolerne i mellem set i forhold til lokalekapaciteten. Men budgetbemærkningen omfatter også en debat om 7. klassernes lokale-forhold og de pædagogiske overvejelser ved den nuværende struktur. Opgaver til andre skoler - Vi skal se på, om vi udnytter vore skole-lokaler optimalt eller ej. Der er jo plads på både Biersted Skole og Vedsted Centralskole, mens vi har samlet 10. klasse centret, specialundervisningen og modtageklasserne på Aabybro Skole, siger Ole Lykkegaard Andersen. - Derfor skal vi se, om det kan lade sig gøre, og om vi sparer noget ved at flytte nogle af disse ting fra Aabybro Skole til en af de andre to skoler, siger han. Med til diskussionen hører, at der i Aabybro bliver frigjort lokaler, når skolen fra august 2003 kan tage den til den tid nyopførte indskolings-afdeling samt nyrenoverede lokaler med plads til også skolefritidsordningen i brug. Licitation over byggeri Byggeriet på ialt 1.227 etagemeter i to plan opføres på Aabybro Skole øst. Byggeriet skal starte 2. december og stå færdigt 1. august 2003. Der er licitation over byggeriet 14. november, og udbudsmaterialet over arbejdet, som udbydes i hovedentreprise, kan bestilles indtil 14. oktober. Med den nye indskoling og SFO bliver der frigjort lokaler i SFO Kærbo på Aabybro Skole afdeling vest. Desuden bliver det meste af Fritteren på Kattedamsvej tømt. - Der bliver kun en børnehavegruppe med 25 børn tilbage, siger Ole Lykkegaard Andersen om de ledige lokaler, som der dermed skal findes anvendelse til. Samtidig skal byrådet også se på lokal-kapaciteten i forhold til 7. klasserne. Struktur for 7. klasser - Det bliver ikke alene lokalerne, men også de pædagogiske og andre forhold for 7. klasserne, som vi vil se på, siger Ole Lykkegaard Andersen. Samtidig har kulturudvalget allerede besluttet at starte en debat om skolestrukturen for 7. klasserne i kommunen med inddragelse af brugerne. - Vi skal se på lokalekapaciteten til 7. klasserne udfra, at der på Biersted Skole og Vedsted Centralskole igen er for mange ledige lokaler. På Gjøl Skole passer lokalkapaciteten, mens der både på Aabybro Skole og på Nørhalne Skole mangler plads, siger borgmesteren.