Skoler skeler til Sverige

Skolerne får 200.000 kr. til at give indhold til nye skoleord

HADSUND:Der bliver skelet en del til svenske Falkenberg i forbindelse med, at skolerne i Hadsund Kommune forbereder sig på de nye tider, hvor folkeskolen skal være mere rummelig, sådan at færre elever trækkes ud til specialundervisning. Og når begreber som selvstyrende teams, holddannelse, logbøger og læringsstile skal indarbejdes i dagligdagen. Skolen i Falkenberg er ifølge forvaltningschef Per Flemming Sørensen det sted, som Hadsund Kommune gerne vil parallelisere sig med, og dér hvor der har været arbejdet mest intenst med det, som det lokale skolevæsen skal/er i gang med. Politikerne i kulturudvalget og skoleledelserne har således været på besøg i det svenske, en gruppe lærere fra Hadsund og Visborg skoler har taget turen på eget initiativ, og flere lærere ønsker sig derover for at få del i erfaringerne. Det sidste fremgår af de snart kun tre skolers beskrivelser af, hvordan de vil kompetenceudvikle deres medarbejdere. Beskrivelserne har været præsenteret for kulturudvalget, som kvitterer med ros. Udvalget er endog meget, meget tilfreds, lyder det fra udvalgsformand Leif Nielsen, hvis udvalg følger rosen op med at anbefale økonomiudvalget, at byrådet frigiver de 200.000 kroner, der er afsat til kompetenceudviklingsprojektet, som egentligt skulle rette sig både imod ledelse og lærere. De tre beskrivelser fra skolerne retter sig dog først og fremmest mod lærerne, og den prioritering har politikerne fulgt. De har samtidig besluttet, at pengene skal fordeles imellem skolerne efter antallet af medarbejdere. Indhold til nye skoleord På Hadsund og Visborg skoler har ledelse og tillidsrepræsentanter skrevet under på et papir, der blandt andet indeholder overrskrifterne: "Arbejde i selvstyrende teams", "holddannelse som pædagogisk princip", "logbøger som led i den løbende interne evaluering" og "pædagogisk sparring i teamsamarbejdet" samt en passus om, at det enkelte årgangsteam skal udfærdige ønsker til kompetenceudviklingen. Fra Havbakkeskolen (Als/Øster Hurup) skriver skoleleder Jens Laurits Pedersen, at man vil satse på at udvikle i takt med, at der gøres erfaringer i dagligdagen og at man vil fokusere på "læringsstile og de mange intelligenser", "læringsstile og læringsmiljøer", "fælles og individuelle mål" samt "portfolio og logbøger i praksis". Også beskrivelsen fra Skelund Sogneskole indeholder de i den brede offentlighed nye skoleord. Selve øvelsen går altså ud på at give ordene konkret indhold, sådan at lærerne får begreber og redskaber til at tilrettelægge den nye skolevirkelighed, som blandt andet indebærer, at eleverne i op til halvdelen af tiden skal undervises i hold af forskellig størrelse og altså kun i den resterende del af skoletiden undervises i klasser. De beholder deres klasselærer, men får samtidig en personlig kontaktlærer. De skal i højere grad undervises individuelt og de får et lærerteam omkring sig, som - afhængig af skolens størrelse - eksempelvis får ansvaret for sammen at tilrettelægge undervisningen af en årgang.