Skolelukninger

Skoler ét år mere på pinebænken

Beslutning først i 2006

FREDERIKSHAVN:Beslutningen om fremtidig skolestruktur i Frederikshavn Kommune skal ifølge en revideret tidsplan træffes i januar 2006. Det vil sige på den anden side af næste kommunalvalg og ét år før kommunesammenlægningen. Tidsplanen blev konfirmeret i B&U-udvalget forleden - dog uden formand og næstformandens opbakning. Formand Paul Rode Andersen (SF) ønsker den nuværende skolestruktur fastholdt, ens næstformand Jørgen Steengaard (V) mener, at det er alt for længe at trække så vigtigt et spørgsmål. - Beslutningen betyder, at vi holder skolerne på pinebænken ét år mere og samtidig sætter vi os mellem to stole, da kommunesammenlægningen først finder sted året efter, 1. januar 2007, siger Paul Rode Andersen. Jørgen Steengaard er bange for, at udviklingen på skolerne går i stå, imens alle venter på beslutningen om den fremtidige struktur. - Skole- og bosætningspolitikken hænger sammen. Hvad skal vi sige til potentielle tilflyttere, der spørger til hvilken vej, skolevæsenet går. Af kommisoriet for fremtidig skolestruktur fremgår, at der skal udarbejdes alternative modeller og at alle skoler kan blive berørt af ændringer. Modellerne skal indeholde forskellige løsninger for oplandsbyerne og Frederikshavn By.