Skolerapport bliver lagt offentligt frem

Om kort tid kan alle via internettet læse om forslag til besparelser

SKAGEN KOMMUNE: Den 50 siders store konsulentrapport om skolerne i Skagen Kommune vil formodentligt i den nærmeste fremtid kunne læses i sin helhed på internettet via Skagen Kommunes hjemmeside. Det er meldingen fra formanden for børne- og kulturudvalget, Karsten Hemmingsen (V), der på baggrund af den seneste tids debat i blandt andet NORDJYSKE Stiftstidende ønsker at give alle interesserede mulighed for at nærlæse rapporten. - Jeg modtog først den endelige rapport i onsdags, efter at der var rettet nogle fejl i den første udgave, men det er jo et offentligt stykke papir, og der er jo ikke noget at skjule, så jeg vil allerede i dag (torsdag, red.) snakke med forvaltningen om, hvordan det kan klares rent praktisk, siger Karsten Hemmingsen. Til gengæld ønsker udvalgsformanden ikke på nuværende tidspunkt at blande sig debatten om, hvad der står i og mellem linjerne i rapporten. - Når jeg ikke ønsker at kommentere sagen, før den kommer i byrådssalen, er det af principielle grunde. Hvis vi skal have sagsbehandlingen offentligt i byrådsalen, som Socialdemokratiet har krævet, kan vi lige så godt også tage debatten i byrådssalen, konstaterer Karsten Hemmingsen. Nedskæringer Debatten om eventuelle skolelukninger udeblev da også fuldstændigt på børne- og kulturudvalgsmødet i onsdags, hvor udvalget skulle se nærmere på forslag til besparelser inden for børne- og kulturudvalgets område. De fem udvalgsmedlemmer kunne i enighed gå med til, at der spares 25.000 kroner på musikskolen og et tilsvarende beløb på ungdomsskolen og folkebiblioteket. De kunne også tilslutte sig den foreslåede besparelse på 75.000 kroner på folkeoplysningsområdet, samtidig med, at folkebiblioteket overtager administrationen af tilskudsordningen under folkeoplysningen inden for den nuværende administrative normering. Der var også enighed om at indstille til økonomiudvalg og byråd, at der skal spares 350.000 kroner på børneinstitutionsområdet via en nednormering af personalet på Børne- og Ungdomsgården og Børnehaven Spliidsvej, mens restbeløbet søges opnået gennem forhandlinger om husleje og lignende med KFUM's sociale arbejde i Danmark. Udvalg delt Først da udvalgsmedlemmerne nåede frem til det tredje punkt med sparemål, nærmere bestemt de 710.000 kroner på folkeskoleområdet, vendte de to socialdemokrater i udvalget tommelfingeren nedad med en henvisning til at disse sparemål ved det seneste udvalgsmøde var blevet henvist til behandling i byrådet. Venstre-flertallet besluttede dog på mødet onsdag eftermiddag at henstille til forvaltningen, at man foretager nogle tekniske beregninger med henblik på næste udvalgsmøde den 4. februar. - Det gør vi ud fra en betragtning om, at en normeringsplan for hele skoleområdet er et stort arbejde, og hvis vi efterfølgende bare skal give skolerne rimelige arbejdsbetingelser, kan vi ikke lade dette arbejde ligge underdrejet i en måned, så derfor har vi valgt at tage hul på det nu, forklarer Karsten Hemmingsen.