Skolerenovering følger planen

V. HJERMITSLEV: Børnene får bedre mulighed for at søge efter informationer på biblioteket og bruge computerne, børnehaveklassen får bedre forhold og eleverne kan få undervisning i et nyt og lyst klasselokale. Det er nogle af fordelene ved tilbygningen og renoveringen af V. Hjermitslev Skole, hvor arbejdet nu er så langt fremskredent, at der er holdt rejsegilde, og det bliver mere og mere tydeligt, hvordan forholdene kommer til at se ud. Allerede inden sommerferien kan skolen tage et nyt, stort klasselokale i brug, og fra det nye skoleårs begyndelse kan de 82 elever og lærerne udfolde sig på resten af de renoverede arealer. Det glæder både lærere og elever sig til, for skolen har trængt til en kærlig hånd i mange år, Udover at der væltes mure og indrettes nye lokaler, bliver vinduerne skiftet ud, og væggene får en gang maling for første gang, siden skolen blev bygget i 1956. I den nye tilbygning på cirka 90 kvadratmeter skal børnene i børnehaveklassen boltre sig på 2/3 af pladsen, mens der skal være lærerværelse i resten af tilbygningen. Ifølge skoleinspektør Karen Marie Olesen er det bedste ved renoveringen, at der bliver plads til selvstændige rum til bibliotek og edb, og at der bliver bedre forhold til musikundervisning. Det bliver også nemmere for eleverne at lave gruppearbejde, da der for eksempel laves plads på gangene til at eleverne kan samarbejde om forskellige opgaver. På grund af renoveringen har skolen aflyst dette års skolefest, men til gengæld er det hensigten at holde indvielsesfest i august, når hele projektet skulle være gennemført.