EMNER

Skolerenovering i gang i 2005

} SKOLERENOVERING: Hvis det går efter planen, vil renoveringen af Ø. Brønderslev Centralskole blive indledt i 2005. Det mener børne- og kulturudvalgets formand, Lene Hansen (S). Udvalget har fået forelagt en lokaleplan, der er udarbejdet af firmaet Bascon i Århus-København, der har stor erfaring med opgaver af den art. -Det er en meget flot lokaleoversigt, siger Lene Hansen. Lene Hansen er særdeles tilfreds med planen, som hun finder meget velegnet. Planen er baseret på, at der mange år frem i tiden er to spor på skolen. Brønderslev Kommune har bedt om, at planen udarbejdes, så der er meget fleksible klasselokaler. - Den ny folkeskolelov er meget baseret på, at der arbejdes i mindre grupper, fortæller Lene Hansen. Tidsplanen er, at sagen skal behandles i byrådet i februar, hvorefter arbejdet ventes udbudt i licitation med henblik på, at arbejdet kan indledes i efteråret 2005. } LOKALRADIOERNE I DAG 6 Go' morgen Vendsyssel 10 Midt på dagen 14 Café 101,2 FM 17 Sportens 3 halvleg ved Bjarne Axelsen 18 Happy New Country Radio