Skolerl selv betale

Politikere stillede spørgsmål ved decentral finansiering

HJØRRING:Der lægges op til, at alle kommunens skoler i fremtiden måske skal klare udgiften til specialundervisning inden for eget budget. På nuværende tidspunkt er det kun et oplæg, men nogle politikere er bekymret for, at det på små skoler kan gå ud over de andre elever, som modtager almindelig undervisning. Sven Bertelsen (UP) rejste spørgsmålet i byrådssalen. Man har ganske vist bestemt, at 2007 ligesom er udenfor nummer. I år skal alt betales af en central pulje. - Jeg er helt tryg ved, at skolerne selv skal finde ud af, hvem der har behov for specialundervisning, men jeg er lidt bange for økonomien. Jeg kan læse i oplægget, at man vil lave forsøg med decentral økonomi. Det vil blive dyrt for eksempelvis en lille skole som Astrup, hvis den pludselig får børn med DAMP eller andet, som koster mange penge i specialundervisning. Er det den almindelige svage elev, der skal betale regningen? Skal lejrskoler sløjfes på skolens budget? Det kan blive svært for en lille skole at klare den økonomiske belastning ved specialundervisning, sagde Sven Bertelsen. Hans politiske fælle fra Lokallisten, formanden for Børne- og undervisningsudvalget, Ole Albæk, forsøgte at berolige. - Vi vil gerne lave forsøg for at finde den rigtige model. Måske skal alle 7. klasse skolerne i en pulje for sig, så de kan dele udgifterne? Måske skal de i en pulje med deres overbygningsskoler? Men hvis vi får en central pulje, så vil byrådet se ansøgninger om tillægsbevillinger, og det vil vi ikke have. Det bliver dyrt. Vi vil have en model, som både tager hensyn til børnenes ve og vel, og opfordrer skolerne til at være økonomisk ansvarlige, sagde Ole Albæk. Ole Albæks svar beroligede ikke Thomas Mark (Rad.) - Jeg har samme bekymring som Sven Bertelsen. Vi har en fælles forpligtelse over for de børn, men der er endnu ikke besluttet noget om fremtiden på området. Det er et oplæg, understregede Thomas Mark. Heller ikke SFs Jørn E. Christiansen fandt det helt betryggende at lægge udgiften for disse børn over på skolerne. - Det er ikke sikkert, at det er godt med decentralisering for netop de børn, sagde Jørn E. Christiansen.