Skolerne det svageste led

Sæby er den kommune, der udbetaler færrest penge pr. elev om året, hvis man sammenligner med Frederikshavn og Skagen kommuner. Nu vil formændene for samtlige skolebestyrelser i Sæby Kommune gerne vide, hvordan skolerne kommer op på niveau med Frederikshavn og Skagen. Spørgsmålet vil blive stillet til politikerne i børne- og kulturudvalget på et møde 16. februar på baggrund af, at en arbejdsgruppe allerede er igang med at se på skoleområdet i de tre kommuner.