Skolerne er reddet

Forældrenes opbakning sikrer, at kommunen fortsat har fem skoler

FARSØ:De mange hundrede underskrifter fra forældre i Lovns-Alstrup og Ullits skoledistrikt har gjort stort indtryk på politikerne i det planlæggende økonomiudvalg. Dét og så et begrundet håb om, at aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen vil give kommunen et noget større økonomisk råderum, er afgørende for, at politikerne i udvalget indstiller til byrådet, at der ikke sker nogen nedlæggelse af hverken den ene eller den anden af skolerne. Det oplyser borgmester Hans O. A. Kjeldsen. - Det er også det, vi allerhelst vil, understreger Kjeldsen, - når forældrene mener, at skolerne er store nok til at kunne tilbyde den tilstrækkelige undervisning. - Det var noget andet, hvis de mente, at skolerne har for få elever og derfor hellere ville benytte en anden skole. Der er meget stor opbakning fra forældrene, og det vejer tungt. Dertil kommer, at den økonomiske besparelse ved at nedlægge en skole ville blive mindre, hvis forældrene i stedet lavede en friskole. I det foreløbige budget, som økonomiudvalget har kikket på, er indregnet et tilskud fra staten til Farsø som særligt vanskeligt stillet kommune svarende til tilskuddet i år. Hvor stort det endeligt bliver, vil først blive afklaret i begyndelsen af juli. De kommende års budgetter er også afhængige af hvor store overførsler, der i fremtiden vil ske fra rigere kommuner til fattigere. Men det skønner borgmesteren og økonomiudvalget ikke ser uoverkommeligt ud. - Det tæller også med, at Hvalpsund er kommunens næststørste by og i høj grad attraktiv for seniorer, men der er jo også virksomheder i Hvalpsund, som gerne skal tiltrække arbejdskraft. Det vil sige yngre familier med børn, og de vil nok søge andre steder hen, hvis der ikke er skole til deres børn, slutter Hans O. A. Kjeldsen.