Skolerne er til debat

Børne- og kulturudvalgets debatoplæg: Faglighed: Eleverne skal lære mere. Rummelighed: Færre elever skal i specialklasser. Udvidet pædagogisk samarbejde i de yngste klasser. De ældste elever samles på de tre store skoler allerede fra og med 7. klasse. 8. og 9. klasser samles på to i stedet for tre skoler. Udvalget besøger i uge otte og ni alle skoler for at drøfte oplægget, før et forslag til ændret skolestruktur sendes til byrådet.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk