Skolerne i Sæby er det svageste led

Hvordan kommer Sæby Kommune på niveau med Skagen og Frederikshavn?

SÆBY:Det svageste led på skoleområdet. Sådan kan man roligt betegne Sæby Kommune, der udbetaler færrest penge pr. elev om året, hvis man sammenligner med Frederikshavn og Skagen kommuner. Nu vil formændene for samtlige skolebestyrelser i Sæby Kommune gerne vide, hvordan skolerne kommer op på niveau med Frederikshavn og Skagen. Spørgsmålet vil blive stillet til politikerne i børne- og kulturudvalget på et møde 16. februar. Om et et par år bliver kommunesammenlægningen fuldført, og en arbejdsgruppe er allerede igang med at se på skoleområdet i de tre kommuner. Udover at der skal sikres ens niveau på alle skoler i storkommunen, er der også andre emner, som skal afklares - nemlig strukturen på skoleområdet. Kan det for eksempel betale sig, at man lukker de små landsbyskoler og samler elevene på de større skoler? Et relevant, men følsomt spørgsmål, som sikkert ikke vil blive besvaret, før de nye byråd sammensættes i november måned i år. Når skolebestyrelserne mødes med politikerne i februar, er der også andre punkter på dagsorden. Vil kommunen benytte sig af Undervisningsministeriets tilbud om tilskud til edb-udstyr til 3. klasserne? Hvilke nye tiltag har kommunen om de mange intelligenser. Og hvilke visioner har udvalget har fremover? Børne- og kulturudvalget og bestyrelserne mødes en gang om året.