Skolelukninger

Skolerne skal igen til debat

Det nye børne- og familieudvalg under Thisted Byråd tager tirsdag fat på de indledende drøftelser om ny skolestruktur.

Hvornår er en skole stor nok? Skal der lukkes afdelinger/skoler? Skal placeringen af 7. klasserne samt overbygningerne være en del af drøftelserne? Sådan lyder nogle af de overordnede spørgsmål, som børne- og familieudvalget under Thisted Byråd nu skal overveje at bringe ind i en kommende skolestrukturdebat. Sagen er sat på dagsordnen til mødet tirsdag 23. marts i børne- og familieudvalget. - Der er på nuværende tidspunkt et stort behov for at få igangsat en ny drøftelse, og på denne baggrund vil forvaltningen foreslå, at der tages en indledende drøftelse i udvalget med henblik på at få skabt en overordnet proces- og handleplan, står der i dagsordnen. I sidste byrådsperiode blev skolestrukturen genstand for en voldsom debat, der resulterede i, at tre skoler blev nedlagt og i stedet nu benyttes som undervisningssteder. Det er skolerne i Hundborg og Vorupør, der nu hører under Sjørring Skole samt Skjoldborg Skole, der nu hører under Snedsted Skole. Politikerne i børne- og familieudvalget skal tirsdag blandt andet drøfte, om der i en ny skolestrukturdebat skal anvendes ekstern bistand, om der skal nedsættes en styregruppe, om der skal udarbejdes forskellige modeller som oplæg til diskussion, samt hvornår og hvordan byrådet skal inddrages. Endelig er det også et spørgsmål, om dagpasningsområdet skal være en del af debatten.