Skolevæsen

- Skolerne tvinges til det beskidte arbejde

Peter Nielsen (K) synes, socialdemokraterne svigter ansvaret

Det konservative byrådsmedlem, Peter Nielsen, betegner socialdemokraternes forslag om at ændre skolestrukturen fra 20 skoledistrikter til 10, som "lidt smart". Måske lidt for smart. Peter Nielsen nævner eksemplet med fælles ledelse og et skoledistrikt for de nuværende skoler i Jerup, Strandby og Elling. Her skønnes det, at det er muligt at spare 3,9 millioner kroner. Det vil ifølge Peter Nielsen svare til syv klasser. - Så kan man lukke Elling Skole og nogle klasser på Jerup Skole. Det vil skoleledelsen og skolebestyrelsen være tvunget til, forklarer Peter Nielsen - Men det er usselt at lade skolerne selv gøre det beskidte arbejde. Socialdemokraterne bør melde klart ud, hvilke skoler, de ønsker at lukke, understreger det konservative byrådsmedlem. De konservative fastholder, at der ikke skal røres ved landsbyskolerne. Derimod er det efter partiets opfattelse på sin plads at se på strukturen og mulighederne for besparelser i Skagen by og Frederikshavn by. I Skagen kan der spares 3,9 millioner kroner ved at lave et skoledistrikt. Peter Nielsen vurderer, at der ikke er fare for lukning af hverken Hedeboskolen eller Ankermedets Skole. - Men det er i Frederikshavn by, de store besparelser kan findes. Der kan spares knapt ti millioner kroner blot ved at sammenlægge Munkebakkeskolen, Ørnevejens Skole og Hånbækskolen samt Abildgårdskolen og Fladstrand Skole, forklarer Peter Nielsen. Målet på længere sigt, når kommunens økonomi er bedre, er stadig at bygge en ny midtbyskole Frederikshavn. Her og nu kan der skaffes midler ved at ændre klassekvotienten fra 26 til 28. Beregninger viser, at der allerede nu kan spares syv klasser ved at lægge små klasser sammen til klasser med 27 elever. - De penge, der spares, bør gå tilbage til skolevæsenet, så vi undgår at skulle ned på minimums timetal. Vi får ikke en folkeskole i verdensklasse, men vi bør have en undervisning i verdensklasse, slutter Peter Nielsen. Partiet ønsker ikke at røre ved Sæby i øjeblikket. De to Sæby-skoler bør sikres arbejdsro i en periode efter lukningen af Volstrup Skole.