Skolelukninger

Skolernes kort på bordet

Mellem 100 og 130 personer med relationer til skoleverdenen har deltaget i de fire workshops i Plantagehuset i Thisted. Debatværkstederne har været en blanding af oplæg og gruppediskussion. Nu samles konklusionerne af styregruppen, der skal komme med et endeligt udspil om skolestrukturen i Thisted Kommune. Privatfoto

Mellem 100 og 130 personer med relationer til skoleverdenen har deltaget i de fire workshops i Plantagehuset i Thisted. Debatværkstederne har været en blanding af oplæg og gruppediskussion. Nu samles konklusionerne af styregruppen, der skal komme med et endeligt udspil om skolestrukturen i Thisted Kommune. Privatfoto

Efter fire workshops er deltagerne nu klar til at drøfte skolestruktur THY: I september sidste år besluttede sammenlægningsudvalget i Ny Thisted Kommune at igangsætte en skolestrukturdebat med det sigte at belyse en række emner, herunder den nuværende struktur. Nu har der været holdt fire workshops - hver med deltagelse af 100-300 personer med kontakt til og indflydelse på skolelivet - nemlig en række politikere, skolebestyrelsesmedlemmer, ledere, medarbejdere og faglige organisationer. Men nu er den demokratiske proces ved at være afsluttet, idet der mangler to workshops, den 6. marts og 20. marts, med diskussion om den egentlige skolestruktur. Direktøren for børne-, familie-, og kulturudvalget i Thisted Kommune, Lars Sloth, har derfor lavet en foreløbig konklusion på de fire afsluttede workshops. Den 28. november var der fokus på skolernes fysiske rammer, og det blev klart, at tilstanden i de 23 skoler i Thisted Kommune er meget forskellig. I de seneste år er skolerne i Thy renoveret for 150-170 mio. kr., men det står klart, at der er behov for en ny renoveringsplan. Fra gruppediskussionerne fremhæves, at der bør være fokus på den afdelingsopdelte skole, idet der er forskellige behov for trinene, at der skal skabes gode udfoldelsesmuligheder ude og inde, at sundhed skal være en integreret del af miljøet - såvel som it. Og at skolens personale skal have mulighed for at forberede sig på skolen. Den 9. januar blev der afholdt workshop om ledelse. Gruppedrøftelserne afspejlede, at en god og synlig leder er vigtig for en god skole. Skolelederen skal væk fra skærmen og bør ikke undervise men skal prioritere ro og tid til pædagogisk udvikling. Den 30. januar handlede workshoppen om landsbyernes bæredygtighed, herunder vigtigheden af at en landsby har en skole. Den overordnede konklusion var ifølge forvaltningschefen, at ”skolen som institution har meget stor betydning for et lokalsamfund, men samtidig heller ikke den eneste institution med betydning. Såfremt en landsby mister sin skole, skal der sættes noget i stedet, som kan erstatte skolen som samlingspunkt/mødested”. Den 20. februar blev der sat fokus på, hvordan man sikrer faglig udvikling på skolerne, herunder støtte til børn med særlige behov og tværfagligt samarbejde. Når de sidste to workshops er afviklet, vil styregruppen aflevere et forslag til behandling i byrådets børne-, familie- og kulturudvalg. Det sker sandsynligvis den 17. april. Udvalget vil så behandle forslaget, der skal endeligt vedtages af Thisted Byråd, før det sendes ud i høring. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk