Skolesammenlægningerne skal på bordet nu

Venstremand ønsker debatten her og nu

FREDERIKSHAVN:Byrådsmedlemmerne har stor ros til den forvaltningsrevision, Kommuernes Landsforening har foretaget på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningsrapporten giver gode karakterer til den måde Børne- og Ungdomsområdet i Frederikshavn håndteres på. Og det vakte udelt glæde i byrådet. Men et af de lementer, der særligt optog byrådet, var anbefalingerne om skolesammenlægninger. Her går Kommuneres Landsforening tæt på det forhold, at skolerne simpelthen kan blive for små til at være velfungerende- et synspunkt, der har været bærende i den pædagogiske debat over de seneste år. Men at skolerne er mere end det pædagogiske udviklingsarbejde med og for børnene viste debatten i byrådssalen tydeligt. - Skolerne er en livsnerve for de små lokalsamfund. Og derfor bør vi beslutte med os selv at skubbe den del af debatten langt ud i fremtiden, sagde Jens Hedegaard, CD. Byrådskollega Erik Janum, V, var enig i Hedegaards første betrgatninger, men modsats Hedegaard ønskede Janum debatten fremmet. - Hvis vi ikke tager debatten nu vil de lokalsamfund, der er indstillet til at skulle miste skolelederen, tage afsæt i det forhold. - Og jeg tror det fører til fraflytning og dermed bliver det en selvopfyldende profeti, sagde Erik Janum. Hele rapportkomplekset er nu sendt til Økonomiudvalget, som vil bearbejde materialet med henblik på at lave en handlings- og tidsplan for det videre forløb.