Frederikshavn

Skoleskib får ny reder

Overtages af Martec i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Skoleskibet Danmark med vinterhi i Flådestation Frederikshavn skal have ny reder. Søfartsstyrelsen er på vej til at overdrage rederiansvaret til Nordjyllands Maritime Uddannelsescenter i Frederikshavn, Martec. En endelig aftale ventes på plads inden for halvanden måned. - Vi forsøger at få flere til at interesse os for skibet og for de maritime grunduddannelser, oplyser tidligere vicedirektør i Søfartsstyrelsen, fra nytår kommitteret samme steds, Niels Bagge. Skoleskibets årlige togt er blevet halveret fra 20 til 10 uger på grund af de nye maritime grunuddannelser, hvor eleverne nu tilbringer halvdelen af tiden på værkstedsskole. Før udgjorde opholdet på skoleskibet grunduddannelsen. Med øget tilgang til uddannelserne vil der stadig kunne gennemføres længere togter til fjernere destinationer, men med udskiftning af elever undervejs. Direktør i Martec, Ole Ingrisch, oplyser at der er ledig kapacitet på søfartsuddannelsescentret. - Vi håber med skoleskibet som fast aktivitet at kunne tiltrække flere elever og i øvrigt at kunne trække mere aktivitet til Frederikshavn, siger Ole Ingrisch. Selv om skibet skifter reder, fortsætter det som statsskoleskib med de begrænsninger det giver for brugen. Skoleskibet vil således ikke kunne bruges til sejlads med turister. Men firmaers og institutioners brug af skibet i uddannelsesmæssig sammenhæng er en mulighed, der også er på bordet i drøftelserne med Søfartsstyrelsen. Statens driftsudgift til skoleskibet og den 17 mand store besætning, der hentes i handelsflåden, er årligt på godt 10 mio. kr. Skoleskibet kan medtage 80 elever.