Skoleskilt klemt af benzinpriser og hotdog

Det er svært for bilister at få øje på Langeslund Skole. Amtets vejkontor vil nu flytte skiltet

ARENTSMINDE:Det falder næsten i et med benzinpriser, DK benzin og franske hotdogs. Skiltet, som næsten forsvinder i mængden af informationer og fristelser for bilisterne, som suser ind i Arentsminde fra øst, fortæller ellers en ikke helt uvæsentlig oplysningen. Med de to sorte sihuetter på det trekantede skilt bliver de travle bilister gjort opmærksom på, at der om få meter ligger en skole - nemlig Langeslund Skole, hvor byens yngste børn går. - Mange drøner bare igennem og er ligeglade. De bilister, synes vi, er farlige. De små, som går på skolen, har problemer med at bedømme, om bilisterne kører for stærkt, påpeger Dorte Folden Skole fra Arentsminde. Ser stort på reglerne NORDJYSKE Stiftstidende har gennem flere artikler gjort opmærksom på, at mange bilister suser ind i Arentsminde uden hensynstagen til det faktum, at de blot må køre 50 km/t i byen. Også Nordjyllands Amt hastighedsklassifikationer viser, at bilisternes fod ligger tungt på speederen, når turen går igennem Arentsminde. Det er derfor ikke uden grund, at Dorte Folden Skole, som bor på Røgildvej lige udenfor byen, har instrueret sine børn i at være meget forsigtige, når de krydser vejen og derfor har den yngste søn fået besked på at cykle på den forkerte side af vejen, når han skal hjem fra skole og først krydse Røgildvej, når han har et bedre udsyn længere ned af vejen. - Der vælger jeg at sige hellere det og de slipper levende fra at krydse vejen. Der ser jeg stort på færdselsreglerne, siger Dorte Folden Skole og tilføjer, at hun ikke er den eneste, som føler sig nødsaget til at gøre det. Også de børn, som bor på den anden side af vejen i den anden ende af Arentsminde, kører i den forkerte side af vejen for at undgå at skulle krydse den. Dorte Folden Skoles søn er blevet stoppet af politiet for denne forseelse. men de valgt at sige, at han skal blive ved alligevel. - Jeg overtræder normalt ikke loven, men når det gælder mine børns sikkerhed, så er det lidt forkert, at de ikke kan få lov, siger hun. Blændet af skilte Dorte Folden Skole efterlyser, at skoleskiltet bliver gjort mere synligt. - Du kan nemt blive blændet af alle de ting, som er ved tankstationen, påpeger hun. Dorte Folden Skole foreslår, at der etableres en overgang ved skolen. Ydermere forstår hun ikke, hvorfor Arentsminde skal vente helt til 2005, før Nordjyllands amts vejkontor laver byporte i byen. - Det værste ville være, hvis nogen kommer til skade. Til alt held er det ikke sket endnu, men det kan ikke passe, at der skal slås nogen ihjel eller bliver slemt tilredt, mener Dorte Folden Skole. Skilt flyttes nu NORDJYSKE Stiftstidende kontakter derfor Nordjyllands amts vejkontor og afdelingsleder Ernst Østergaard får derefter en medarbejdere til at tage til Arentsminde for at se på placeringen af skoleskiltet. - Jeg har set billeder af det og jeg kan se, at skiltene ved benzinstationen står fuldt lovligt. Ejerne har ikke gjort nogen fejl, siger Ernst Østergaard. Men det får ikke afdelingslederen til at mene, at forholdene ved Langeslund Skole er, som de burde være. - Jeg er enig i, at vores skilt mister fokus på grund af de andre skilte. Hvis vi flytter skoleskiltet 40 meter mod vest ind i byen, så bliver skiltet mere synligt og dermed bliver problemet løst, vurderer han. Det vil ske i næste uge, lover Ernst Østergaard. Selvom om der findes større skoleskilte vil størrelsen på skiltet ved Langeslund Skole ikke blive ændret. - Vi bruger helst ikke større skilte end nødvendigt, men det kan tænkes, at et skilt i overstørrelse kan blive sat op, hvis det viser sig at blive nødvendigt, siger Ernst Østergaard. Arentsminde er dyr Når amtet går i gang med Halvrimmen i år, mens Arentsminde må vente til 2005, skyldes det, at der skal bruges en million kroner i Halvrimmen og det dobbelte i Arentsminde og der er ikke to millioner kroner til opgaven på vejkontorets budget i år. Afdelingslederen forklarer, at der ud over byporte i begge ender af byen, som den i Brovsts vestlige indkørsel samt nogle af de såkaldte krydsningsheller a la i Brovst, hvor fodgængere kan gå ud og stille sig for at se sig for, inden de passerer det sidste stykke over vejen. Om der skal være sådan en krydsningshelle ved Langeslund Skole er endnu ikke fastlagt. - Med det finder jeg naturligt, når mange skal krydse vejen der, siger Ernst Østergaard, som bestemt ikke findes det hensigtsmæssigt, at børn i øjeblikket cykler i den forkerte side af vejen, fordi de ikke tør krydse vejen. - Bilisterne vil køre igennem byen så hurtigt som muligt og borgerne vil gerne have dem til at køre så langsomt som muligt igennem. Vi skal så have det hele til at passe, siger Ernst Østergaard. Lige nu bor der syv skolebørn på den modsatte side af hovedvejen, som er nødt til at krydse vejen. De øvrige elever kan blive på skolens side af vejen, hvis de vil undgå at krydse den og i stedet cykle mod færdselsretningen.