Skolestart med faglighed og leg

Regeringen lægger de sidste mosaikbrikker til ny folkeskole

Skolestartsudvalget har vurderet indskolingsforløbet og skal komme med anbefalinger til et mere sammenhængende forløb for dagtilbud for børn indtil skolealderen og de første år i skole og fritidsordning. Undervisningsminister Bertel Haarder (tv,) Linda Nielsen, Undervisningsministeriet og familie-og forbrugsminister Lars Barfoed ses her under gårsdagens pressemøde. Foto: Scanpix

Skolestartsudvalget har vurderet indskolingsforløbet og skal komme med anbefalinger til et mere sammenhængende forløb for dagtilbud for børn indtil skolealderen og de første år i skole og fritidsordning. Undervisningsminister Bertel Haarder (tv,) Linda Nielsen, Undervisningsministeriet og familie-og forbrugsminister Lars Barfoed ses her under gårsdagens pressemøde. Foto: Scanpix

KØBENHAVN: Regeringens skolestartudvalg vil have større sammenhæng mellem institutioner, fritidsordninger og skolestart. Fra starten af 2007, måske et år senere, vil der ifølge undervisningsminister Bertel Haarder (V) være født en ny folkeskole i Danmark. De sidste brikker til mosaikken lægges dels gennem det seneste folkeskoleforlig dels, når de anbefalinger føres ud i livet, som formanden for regeringens skolestartudvalg, professor Linda Nielsen, i går præsenterede på et pressemøde i Undervisningsministeriet. I udvalgets 80 sider lange rapport er den overordnede konklusion, at børnehave, fritidsordning og skolestart skal samtænkes i fremtiden. Som et led i den kommende udvidelse af undervisningspligten fra ni til ti år foreslår udvalget, at folkeskolens første klassetrin i en overgangsperiode får betegnelsen "Ny 1. klasse". Rullende skolestart Endvidere anbefales det, at rullende skolestart bør være en mulighed, således at børnene ikke starter samlet, men får første skoledag så tæt, det kan lade sig gøre, på deres seks års fødselsdag. Desuden bør lovens bestemmelser om holddannelse gælde fra skolestarten, hvilket også vil spille sammen med princippet om undervisningsdifferentiering. - Det er ud fra den idé, at alle børn, der har brug for det, skal have hjælp til at komme videre. Og det er i hvert fald bedre, at skolerne giver dette tilbud i stedet for blot at konstatere "hvor er det synd for dem", sagde Linda Nielsen. Senere skolestart De seneste år har stadig flere forældre valgt at lade deres børn starte senere i skolen. Samlet er der tale om 20 pct. af en årgang med et klart flertal til drengene. Udvalget slår fast, at undervisningspligten generelt bør indtræde den 1. august i det år, barnet fylder seks. Samtidig skal det gøres vanskeligere at udsætte skolestarten. - Børn er vilde med at lære på dette alderstrin, og det gælder om at indrette skolen, så den er rustet til at tage børnene i den alder og på det niveau, hvor de befinder sig. Selvfølgelig skal man tage hensyn til, at de udgør en broget flok, og indrette hverdagen, så de faglige og de legeprægede aktiviteter supplerer hinanden, sagde Linda Nielsen. Allerede af den nye bestemmelse for første klasse vil det fremgå, at det overordnede pædagogiske mål drejer sig om at kombinere styrket faglighed med en legende tilgang til undervisningen. Familie- og forbrugerminister Lars Barfoed (K) glædede sig bl.a. over, at udvalgets anbefalinger lægger op til regeringens overordnede mål om at give alle børn lige muligheder og sørge for, at de er parat til at gå i skole, når de starter i 1. klasse. - Det er fint, at der lægges op til øget evaluering, indsamling af viden og vidensdeling, når det drejer sig om daginstitutionerne. De koster samfundet 29 mia. kr. om året, så derfor er det nødvendigt at se på, om vi på nogle punkter kan gøre det endnu bedre. Ikke mindst til gavn for de børn, der kommer fra familier med svære kår, sagde Lars Barfoed. Undervisningsminister Bertel Haarder vil i løbet af foråret indlede forhandlinger om skolestartudvalgets rapport med de politiske partier bag de seneste folkeskoleforlig: Venstre, De Konservative, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. /ritzau/

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald - en anholdt
Luk