Skolestart på en søndag

Mens mange skoler holdt første skoledag mandag, blev der allerede søndag ringet ind til et nyt skoleår på Hune Friskole.

Elever, forældre og lærere satte hinanden stævne i skolegården og efter at have sunget skolens "slagsang", var der orientering om det nye skoleår i de respektive klasser. Efterfølgende var der dækket op i skolegården til kagemand, kaffe og rumænsk folkemusik. - Ved at vi har første skoledag en søndag, giver vi alle forældre mulighed for at deltage, og det plejer altid at være en dag, hvor folk hygger sig med hinanden og uden stress og jag, siger skoleleder Arnfinn Rismoen. Som noget nyt har skolen i år indført morgenmotion to gange om ugen. Og det betyder, at elever og lærere indleder dagen med en rask gåtur i skoven eller med en gang bold på boldbanen. På den måde kommer der dels ekstra motion på skoleskeamet ud over de ugentlige idrætstimer, men målet er også, at eleverne er mere klar til at modtage den efterfølgende undervisning. Skoleåret 2009/2010 kommer også til at stå i miljøets tegn, for i november er Hune Friskole blevet udvalget til at være vært ved et lokalt arrangement omkring miljø forud for klimatopmødet i København i december.