Skolesti først

Lokale ønsker prioriteret

Elling 9. september 2002 08:00

ELLING: Anlæg af en cykelsti mellem Lohmannshave og Elling Skole står øverst på listen for at blive gennemført hurtigt af en række udviklingsprojekter i Elling. Elling Borger- og Grundejerforening har udarbejdet et helt katalog med forslag til udvikling af byen. I vinter blev der nedsat en prioriteringsgruppe med deltagelse fra teknisk forvaltning til at bearbejde ønskesedlen fra Elling. På den prioriterede liste kommer cykel/gangsti mellem Lohmanshave og skolen ind som nummer et, foran trafiksanerings- og hastighedsdæmpning på Tuenvej ind som nummer to og omlægning og ombygning af Elling Torv som nummer tre. Ønskesedlen fra borgerforeningen omfatter også kulturhus, ungdomsklub og rundkørsel i krydset Tuenvej/Skagensvej. Formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), vil ikke sætte årstal på gennemførelse af de prioriterede projekter, før han kender de økonomiske rammer for 2003. Det gør han først om en måneds tid, når budgettet er vedtaget

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...