Skolelukninger

Skolestruktur med blind makker

Kommunalreformen får ingen indflydelse på debat om skolestruktur

FREDERIKSHAVN:Betyder det faldende børnetal, at skoler skal lukke? Hvor lille kan en skole være og fortsat leve op til folkeskolelovens målsætning? Kan man spare noget ved at slå sammen? Og får det nogen betydning for skolestrukturen, at en kommunalreform venter henne på hjørnet? Spørgsmålene er mange og ømtålelige. Svarene knap så talrige og langt mindre præcise. Børne- og ungdomsudvalget har taget hul på debatten om den fremtidige skole- og institutionsstruktur. En arbejdsgruppe skal barsle med et forslag til kommissorium for skolestrukturen, og der er i den indledende fase ingen hellige køer. - Alt er i spil, men vi er på et foreløbigt stade. De enkelte politiske partier skal drøfte deres holdning til emnet, men kommissoriet skal være på plads inden årsskiftet, siger B&U-formand Paul Rode Andersen (SF). Sammen med næstformand Jørgen Steengaard (V) deltog han for nylig i et borgermøde på Elling Skole, hvor borgerne ruster sig til kamp for skolen. Et af fire forslag i KL’s forvaltningsrevision går på en sammenlægning af Strandby og Elling Skole, men det er langt fra givet, at politikerne overhovedet gør brug af nogle af de opstillede modeller. - Problemet er, at forvaltningsrevisionen ikke har regnet på konsekvenserne af sammenlægninger og lukning af skoler. Følgevirkninger som øget transport og tilbygning, de steder, hvor eleverne i givet fald skulle samles, er for eksempel ikke taget med, siger Paul Rode Andersen. Endelig er der alle de lokalpolitiske overvejelser. Kommunalreformen sidder med ved bordet som blind makker. Ingen ved, hvor dét ender, og politikerne i B&U valgte derfor at tage udgangspunkt i revisionsrapporten og Frederikshavn Kommune, som den ser ud i dag.