Skolelukninger

Skolestruktur og pædagogik til debat

Politikerne har fokus rettet på kommunens folkeskoler

BRØNDERSLEV:Skal 7. klasserne flyttes fra de små skoler til kommunens fire overbygningsskoler. Skal der kun være to eller bare en skole med overbygning i Brønderslev by. Skal eleverne fra Thise og Serritslev Skole flyttes til Brønderslev allerede fra 5. klasse. Eller skal den nuværnede skolestruktur bevares. Det er bare nogle af de spørgsmål, som byrådets politikere er blevet præsenteret for på et temamøde onsdag i den forgangne uge. Politikerne blev præsenteret for et oplæg, der blandt andet omfattede skolestruktur, specialundervisning, modtageklasser og Folkeskolens rummelighed. ”Drøftelserne skal gerne pege fremad, så vi får den udvikling som Folkeksolen i Brønderslev fortjener. Et hovedemne er selvfølgelig den fremtidige skolestruktur, men et lige så vigtigt emne er skolens pædagogiske indhold.”, skriver børne- og kulturchef Henning Risager Christensen i sit forord til materialet om Folkeskolen i Brønderslev Kommune. Skolestrukturen blev senest drøftet politisk i 1996 og dengang besluttede byrådet at bevare skolestrukturen uændret. Samtidig gav politikerne hinanden håndslag på, at spørgsmålet om skolestruktur tidligst kunne drøftes igen 1. januar 2002. Ifølge skolekonsulent Per Haugaard kan politikerne ud fra materialet om Folkeskolen og temamødet nu vælger at beskæftige sig med udvalgte emner. - Eksempelvis kan man sætte modtagerklasserne på dagsordenen. Drøfte om det vi gør i dag er rigtigt. Jeg kan også foretille mig at skolestruktur bliver en sag, siger Per Haugaard. - Men ønsker man at sætte skolestrukturen til debat, bliver det en lang proces med høringer. Og som jeg opfatter de politiske signaler, bliver det ikke skolestrukturen, man tager fat på først. Debatten på temamødet var meget bred. Og der er ingen deadline. Det er politikerne der styrer debatten og farten - og beslutter, hvor man vil hen. - Man kan jo starte med at spørge, om vi har for mange skoler. Og her melder politikerne klart ud, at kommunen har det antal skoler, vi skal have, tilføjer Per Haugaard. - I debatoplægget peger vi på, at man kan spare eksempelvis 300.000 kroner eller 600.000 kroner ved at flytte 7. klasserne. Men sparer man et sted, skal pengene bruges til at forstærke indsatsen i Folkeskolen andre steder. Spørgsmålet er, hvordan vi udnytter pengene bedst muligt.