Skolelukninger

Skolestruktur og stordriftsfordele

Debat

Hjørring kommune tror, at alle problemer kan løses ved stordrift. Det fremlagte høringsforslag til ny skolestruktur, hvor 9 ud af kommunens 12 landsbyskoler foreslås lukket, kører desværre videre i samme visionsforladte spor. Politikkerne burde endnu engang overveje hensynet til de læringsmiljøer, som med et utroligt engagement er oparbejdet gennem mange år i vores landsbyer til glæde for børn og forældre. Hensynet til en tryg skolegang for de mindre børn. Hensynet til skolernes afgørende og centrale betydning som et fælles centrum for et dynamisk nærmiljø. Hensynet til lokalbefolkningens engagement og fællesskab og vilje til solidaritet. Hensynet til foreningslivet, bosætning, investeringslyst og det lokale erhvervsliv. Hensynet til forøget transport og skolekørsel, hvis skolerne bliver nedlagt. Hvordan kan politikkerne se stort på alle de hensyn for at spare nogle få millioner, og hvordan kan de tro, at man overhovedet sparer noget? En tilsidesættelse af nogle af de ovennævnte hensyn, kan meget vel vise sig at bringe udgifter med sig andre steder end på skolebudgettet. Hjørring kommune bruger 110 mil. kr. om året på anbringelser af elever udenfor kommunen. Hvis bare 1/4 hjemtages ville der være penge nok til at drive samtlige lukningstruede skoler videre. Men det er åbenbart ikke alt, der er i spil, når det kommer til stykket. Kommunalreformen skulle også have ført stordriftsfordele med sig, men foreløbig har det kun medført stordriftsulemper i form af øgede administrative omkostninger i kommunen. Men det kan ikke være rimeligt, at landdistrikterne skal ødelægges i et forsøg på at dække en eventuel administrativ merudgift, og at byerne tilgodeses på bekostning af landdistrikterne. Politireformen fungerer heller ikke så godt, og Landbetjent Hansen er i dag desværre en saga blot. For nylig er det så kommet frem, at stordriftsfordelene også er udeblevet på universiteterne. Men skidt! Lad os nu bare prøve med Folkeskolen!