Skolelukninger

Skolestruktur rammer konfirmand-undervisning

Landsbypræst forudser bøvl med konfirmationen, når 7. klasserne forsvinder fra de små skoler.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Tver­sted Sko­le går i for­ve­jen kun til 6. klas­se, så de lokale 7. klas­ses-ele­ver mødes hver ons­dag til kon­fir­mand­un­der­vis­ning med Thomas Rein­holdt, in­den de med bus trans­por­te­res til Bind­slev Sko­le.AR­KIV­FO­TO: Hans Chri­sti­an Jacobsen

Når Astrup Skole ikke længere har en 7. klasse, får det også indflydelse på konfirmandundervisningen. Det forudser landsbypræst ved Astrup og Ugilt kirker, Iben Aldal Sørensen. For selv om 7. klasse på sigt skal ind på Højene Skole, vil det frie skolevalg og eksistensen af privatskolen i Hjørring efter al sandsynlighed medvirke, at eleverne fra 7. klasse også går andre steder end i Højene. - De lokale elever kommer måske til at gå på tre-fire forskellige skoler - mindst. Det bliver et kæmpe puslespil at finde ud af, hvordan konfirmandundervisningen skal fungere, siger hun til NORDJYSKE. Hun skal have drøftet udfordringen nærmere med sit menighedsråd og de andre lokale præster, men løsningen i Astrup bliver muligvis at lave temaforløb med en lang lørdag, hvor undervisningen kan finde sted. - Men det er jo også problematisk. Børn går til mange fritidsaktiviteter i weekenden, og det er et stort indgreb overfor delebørn, siger sognepræsten med henvisning til, at nogle børn skal være hos en anden forælder hver anden uge. Trods de logistiske problemer regner Iben Aldal Sørensen alligevel med, at antallet af sognebørn, der bliver konfirmeret lokalt vil holde niveauet. - Men det bliver mere bøvlet for konfirmanderne og træls for familierne, mener sognepræsten. thomas.nielsen@nordjyske.dk