Skolelukninger

Skolestruktur til debat på Strandby Skole

STRANDBY/FARSØ:En arbejdsgruppe bestående af skoleinspektørerne Kaare Maul, Strandby og Lars Kynde, Ullits, lærerne Malene Ditlev og Jens Hartvig Pedersen, Farsø, forvaltningschef Jørgen Graversen og kommunaldirektør Henning Olsen har efter et par måneders arbejde nu afleveret et notat til den nye skolestruktur. Farsø Kommunes Børne- og kulturudvalg , er nu kommet så langt, at de ansatte på skolerne, skolebestyrelserne og forældrene også må få at vide hvad der står i notatet, bl.a. ved debatmøde, hvoraf det første er på Strandby Skole tirsdag den 14. januar. Inden da har alle interesserede mulighed for at læse det 26 sider lange notat på Internettet på Farsø Kommunes hjemmeside www. farsoekom.dk. De forældre som ikke har mulighed for at komme på Internettet må vente til debatmødet tirsdag aften, hvor Børne- og kulturudvalget vil være til stede. Der bliver holdt to møder på hver skole ved debatmøderne, nemlig først for skolens ansatte derefter for skolebestyrelse og forældre.