Skolelukninger

Skolestruktur

Det er ganske interessant at følge den spæde debat om fremtidens skolestruktur i Ny Frederikshavn kommune. Flere nuværende og måske kommende politikere graver sig ned i lokal, læs sognerådspolitiske, overvejelse vedr. netop deres skoles fremtidige beståen. Måske er det sporene der skræmmer ! Det meldes bombastisk ud, at netop deres lokalskole ikke vil blive lukket ned med deres stemme. Jeg havde ellers set frem til, at Ny Frederikshavn kommune ville betyde nye tider, tider hvor der skulle tænkes i helheder, hvor skolernes undervisningskvalitet og elevernes valgmuligheder kom endnu mere i højsædet, og hvor snævre lokalpolitiske hensyn ville nedbrydes. Lad os håbe at der blandt de kommende politikere findes nok der kan rumme hele den nye kommune .